Τμήμα Γραφιστικής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Η εκπαίδευση που παρέχει το τμήμα στο χώρο των Εφαρμοσμένων Tεχνών περιλαμβάνει στόχους που πηγάζουν από τη δυναμική που ο χώρος εκφράζει. Παρέχει στους σπουδαστές εκπαιδευτική εμπειρία η οποία αναπτύσει την οπτική αντίληψη, το σχεδιασμό, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, την επιδεξιότητα επικοινωνίας και θα εξασφαλίζει μια πλήρη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας στο αντικείμενο σπουδών τους. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της γνώσης και αντίληψης της οπτικής επικοινωνίας μέσα από μια σειρά μαθημάτων υποχρεωτικών, επιλογής υποχρεωτικών, προαιρετικών και γενικής παιδείας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριους Τομείς Μαθημάτων (Τ.Μ.):

  • Γραφιστικής
  • Εικαστικής παιδείας
  • Παραστατικής τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Ο Τομέας Μαθημάτων Γραφιστικής, έχει την ευθύνη της διδασκαλίας των ακολούθων μαθημάτων του τμήματος Γραφιστικής:
Γράμματα και Αριθμοί, Τυπογραφία, Γραμματογραφία, Γραφιστική (Ι, ΙΙ , ΙΙΙ, IV, V, VI, VII), Εικονογράφηση, Εισαγωγή στην πληροφορική, Γραφιστική με υπολογιστή (I, II), Σημειολογία, Ειδικά θέματα Φωτογραφίας, Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Πολυμέσα.

Ο Τομέας Μαθημάτων Εικαστικής Παιδείας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων:
Φιλοσοφία – Αισθητική, Βασικό Σχέδιο (Ι, ΙΙ), Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Ι, ΙΙ, ΙΙ,ΙV), Ιστορία Τέχνης & Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI), Xρώμα – Σκίτσο – Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.

Ο Τομέας Μαθημάτων Παραστατικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων:
Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, (Ι, ΙΙ), Διαφήμιση, Έρευνα Αγοράς, Ξένη Γλώσσα (Ι, ΙΙ, ΙΙ), Γραφιστική εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Προϋπολογισμός Εντύπου, Φωτογραφία (Ι, ΙΙ, ΙII)

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Oι πτυχιούχοι του Tμήματος Γραφιστικής με βάση τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται επαγγελματικά στους εξείς τομείς:

1. Eκδόσεις: Bιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδιποίηση).

2. Στη διαφήμιση: Αφίσσα εμπορική, πολιτική και πολιτιστική. Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας. Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελα κ.λπ.

3. Στην επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά, τραπεζογραμμάτια, σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών λεωφορείων και αεροδρομίων.

4. Στη συσκευασία: Μελέτη και σχεδιασμός παρουσίασης όλων των βιομηχανικών προϊόντων. Κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος. Κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων.

5. Τηλεόραση και κινηματογράφο: Σχεδίαση των τίτλων της αρχής των ταινιών. Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων, καθώς και όλων των γραφιστικών έργων που βοηθούν στη καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών.

6. Iδιωτικός τομέας: Oι απόφοιτοι γραφίστες μπορούν να εργαστούν στις διαφημιστικές εταιρείες, στους εκδοτικούς οίκους, στις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και εφημερίδες όπου διαθέτουν ατελιέ. Στον δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, σε όσους οργανισμούς διαθέτουν ατελιέ σχεδιασμού και επιμέλεια εντύπου.

7. Στην εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπου διδάσκεται το μάθημα της Γραφιστικής ή γενικά μαθήματα σχεδίασης και επιμέλεια εντύπου. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη Ερευνητικών ομάδων, σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

8. Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.