Εσωτ. Διακόσμισης & Σχεδιασμού Αντικειμένων | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών του Τμήματος Διακοσμητικής, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας, στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες με τον Σχεδιασμό (Design), τη μελέτη (λειτουργική, χρηστική αισθητική) και την εφαρμογή α) κάθε είδους εσωτερικού χώρου. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου (εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επίπλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α.). β) διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, π.χ. πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις. Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργκολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι κλπ. γ) σχεδιασμού επίπλων, κάθε είδους βιομηχανικά παραγόμενων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων παραγομένων εν σειρά ή σε περιορισμένο αριθμό. δ) διακοσμητικών αντικειμένων, συνθέσεων και επιφανειών χώρου

Προπτυχιακές Σπουδές

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι τέσσερα (4) χρόνια που χωρίζονται σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα, όπου περιλαμβάνεται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις Ομάδες Μαθημάτων:

Α. Τομέας αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής και παραστατικής τεχνολογίας.

Β. Τομέας εικαστικών τεχνών και διακοσμητικών εφαρμογών.

Γ. Τομέας σχεδιασμού – Design χώρου και αντικειμένου.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στο αντικείμενό του και στις ανάγκες μιας σύγχρονης εκπαίδευσης πλήρως ανταποκρινόμενης στο σημερινό διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές τοπίο, καθόσον προσφέρει την επαρκή και αναγκαία χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία καταλλήλως συνδυασμένης, όπως άλλωστε επιτάσσει η σημερινή διεθνής εμπειρία και πρακτική.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες με τον Σχεδιασμό (Design), τη μελέτη (λειτουργική, χρηστική αισθητική) και την εφαρμογή

α) κάθε είδους εσωτερικού χώρου. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου (εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επίπλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α.).

β) διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, π.χ. πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις. Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργκολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι κλπ.

γ) σχεδιασμού επίπλων, κάθε είδους βιομηχανικά παραγόμενων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων παραγομένων εν σειρά ή σε περιορισμένο αριθμό.

δ) διακοσμητικών αντικειμένων, συνθέσεων και επιφανειών χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.