Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η θεωρητική και η πρακτική κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων μέχρι την σχολική ηλικία

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Βασικές Αρχές Ψυχολογίας, Αγωγή Βρέφους Ι, Αγωγή Βρέφους Ι (εργαστήριο),Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων, Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων (εργαστήριο),Παιδιατρική Ι, Παιδική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία (εργαστήριο),Ελληνική Γλώσσα

Εξάμηνο 2ο
Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις, Αγωγή Βρέφους ΙΙ, Αγωγή Βρέφους ΙΙ (εργαστήριο)Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, Παιδιατρική ΙΙ, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι (εργαστήριο), Παιδί και Παιχνίδι, Παιδί και Παιχνίδι (εργαστήριο)

Εξάμηνο 3ο
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι, Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι, Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι (εργαστήριο),Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι, Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι (εργαστήριο),Παιδιατρική ΙΙΙ, Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙΜουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ (εργαστήριο), Θεατρικό Παιχνίδι, Θεατρικό Παιχνίδι (εργαστήριο)

Εξάμηνο 4ο
Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ, Αγωγή Μικρού παιδιού ΙΙ, Αγωγή Μικρού παιδιού ΙΙ (εργαστήριο), Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ (εργαστήριο), Ειδική Αγωγή, Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (εργαστήριο), Προσχολική Αγωγή και Η/Υ, Προσχολική Αγωγή και Η/Υ (εργαστήριο)

Εξάμηνο 5ο
Συναισθηματική ανάπτυξη, Μαθηματικές έννοιες και φυσικές επιστήμες, Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή Ι, Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή Ι (Εργ.), Κοινωνιολογία της οικογένειας και της εκπαίδευσης, Παιδί – χώρος – δημιουργικότητα, Παιδί – χώρος – δημιουργικότητα (Εργ.), Κουκλοθέατρο, Κουκλοθέατρο (Εργ.)

Εξάμηνο 6ο
Κοινωνική Ψυχολογία, Ημερήσια αγωγή και φροντίδα Ι, Ημερήσια αγωγή και φροντίδα Ι (Εργ.), Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή ΙΙ, Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή ΙΙ (Εργ.), Διαπολιτισμική αγωγή, Ξ. Γλώσσα – Ορολογία, Ξ. Γλώσσα – Ορολογία (Εργ.)

Εξάμηνο 7ο
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ, Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ (εργαστήριο),Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης, Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης (εργαστήριο),Περιβαλλοντική Αγωγή, Οργάνωση-Διοίκηση ΒΝΣ
Εξάμηνο 8ο
άσκηση στο επάγγελμα

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και
γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.
β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών.
γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.