Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν φακούς επαφής για την διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης με βάση τη συνταγή του Οφθαλμίατρου. Επιπλέον μαθαίνουν να ασχολούνται με την κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση, εφαρμογή και πώληση οπτικών οργάνων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εκτέλεσης  διορθωτικών συνταγών, ήτοι την τοποθέτηση  και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη  των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρμογής της συνταγής των φακών.

Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακά Σεμινάρια το ΤΕΙ Αθήνας, έχει ιδρύσει και λειτουργεί το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης» (Κ.Σ.Ε.Κ.), το οποίο διοργανώνει σεμινάρια για τους Αποφοίτους του, αλλά και για τον επαγγελματία, ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες που διαπιστώνει,τα σχεδιάζει, τα οργανώνει και τα προκηρύσσει.

Το τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας, που από το 1996,είναι και επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οπτικής & Οπτομετρίας AEUSCO), στα πλαίσια συνεργασίας και κοινής πολιτικής στα θέματα Οπτομετρίας, οργάνωσε και έφερε σε πέρας
μέχρι σήμερα, πέντε σειρές επιμορφωτικών προγραμμάτων με τίτλο: «Κλινική διάθλαση & Βασικές Αρχές Οπτομετρίας» διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, επιμορφώνοντας περισσότερους από 80 αποφοίτους του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.