Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει στόχο να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη των οίνων και ποτών με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα: Α) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα. Β) Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά πεδία δράσης. Γ) Συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο. Δ) Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ε) Διεξάγει τεχνολογική έρευνα. ΣΤ) Αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Ζ) Προετοιμάζεται για να εκσυγχρονίζει τις δομές και τις λειτουργίες του, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Η) Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Φυσική, Γενική Χημεία, Βιολογία, Εισαγωγή στην Οινολογία, Mορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου, Προγραμματισμός Η/Υ Ι

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Mαθηματικά ΙΙ, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Αναλυτική Χημεία, Γενική Μικροβιολογία, Στατιστική για Τεχνολόγους Τροφίμων, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Ξένη Γλώσσα Ι
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής, Αρχές Λογιστικής

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Χημεία Τροφίμων, Eφαρμοσμένη Μικροβιολογία Οίνων και Ποτών, Μηχανική Τροφίμων Ι, Επεξεργασία Τροφίμων, Eδαφολογία, Ποιοτικός Έλεγχος- Εξασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων, Ξένη Γλώσσα ΙΙ
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Λογιστική Κόστους, Αρχές Συνεργατισμού

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ανάλυση Τροφίμων, Bιοχημεία, Mηχανική Τροφίμων ΙΙ, Αμπελουργία Ι, Πρώτες Υλες Αλκοολούχων Ποτών, Αρχές Βιοτεχνολογίας, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Τεχνολογία Οινικών Προϊόντων Ι, Aμπελουργία ΙΙ, Tεχνολογία Αποσταγμάτων, Συσκευασία Τροφίμων, Μηχανική Τροφίμων ΙΙΙ, Mάρκετινγκ Τροφίμων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Eφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Μέθοδοι και Εφαρμογές Γενετικής Μηχανικής, Σχεδίαση Βιοτεχνολογικών Διεργασιών

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Tεχνολογία Οινικών Προϊόντων ΙΙ, Ποιοτικός Έλεγχος Οινικών Προϊόντων, Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών, Ποιοτικός Έλεγχος Αποσταγμάτων, Tεχνολογία Οινικών Προϊόντων ΙΙI, Ξένη Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Τεχνολογία Αμπελοοινικών Υποπροϊόντων, Tεχνολογία Βυνοποίησης Ζυθοποίησης, Ποιοτικός Έλεγχος Μπύρας, Mελέτη και Σχεδιασμός Βιομηχανιών Οίνου/Ζύθου, Nομοθεσία Οίνων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Bιοτεχνολογία Φυτών, Eπεξεργασία Αποβλήτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.