Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας | ΤΕΙ ΑΘήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η ειδίκευση των σπουδαστών στην κατασκευή και τροποποίηση οδοντοστοιχιών παντός τύπου, στην κατασκευή, τοποθέτηση και έλεγχο οδοντικών μηχανημάτων, τα οποία επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την οδοντοφυΐα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Φυσική
Χημεία
Ανατομία
Βιολογία
Φυσιολογία
Πληροφορική
Βιοχημεία
Βιομετρία-Βιοστατιστική

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών
(ΔΟΝΑ)

Δεοντολογία Επαγγέλματος
Αρχές Διοίκησης επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου
Επιχειρηματικότητα
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Κοινωνιολογία της Υγείας ΕΥ
Αρχές Marketing

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)

Βασικές Αρχές Οδοντοτεχνικής
Οδοντική Μορφολογία
Οδοντοτεχνικά Βιοϋλικά Ι
Οδοντοτεχνικά Βιοϋλικά ΙΙ
Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος – Συγκλεισιολογία
Αισθητική προσθετικών αποκαταστάσεων
Μικροβιολογία Στοματικής κοιλότητας
Υγιεινή στόματος και εργαστηρίου
Πρώτες βοήθειες

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Κινητή Προσθετική Ι (Ο.Ο.)
Κινητή Προσθετική ΙΙ (Μ.Ο.)
Ακίνητη Προσθετική
Ορθοδοντική Ι
Ακίνητη Προσθετική ΙΙ
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών σύγκλεισης
Ορθοδοντική ΙΙ
Οδοντιατρική Κεραμική Ι
Γναθοπροσωπική Προσθετική
Προσθετική επί εμφυτευμάτων
Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ
Κινητή Προσθετική III
Συνδυασμένη Προσθετική-Σύνδεσμοι Ακριβείας
Ξένη Ορολογία

Πτυχιακή εργασία

Μεταπττυχιακές Σπουδές

Η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.