Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς) να συμβάλλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας και στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Σύγχρονοι Τομείς Κοινωνικής Πρόνοιας, Εισαγωγή Στην Κοινωνική Εργασία, Γενική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή Στην Ψυχολογία, Θεωρία Της Γνώσης, Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης Και Βιβλιογραφική Έρευνα

Εξάμηνο 2ο
Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού, Πληροφορική Και Κοινωνική Εργασία, Αγροτική-Βιομηχανική Κοινωνιολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Στοιχεία Δικαίου

Εξάμηνο 3ο
Μεθοδολογία Της Κοινωνικής Εργασίας Με Άτομα, Μεθοδολογία Της Κοινωνικής Εργασίας Με Ομάδες, Μεθοδολογία Της Κοινωνικής Εργασίας Με Κοινότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες Και Οργανώσεις, Κοινωνιολογία Της Εκπαίδευσης, Κλινική Ψυχολογία

Εξάμηνο 4ο
Τεχνικές Έκφρασης Και Επικοινωνίας Στην Κοινωνική Εργασία Με Ομάδες, Συνέντευξη, Σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική Και Σχεδιασμός, Κοινωνιολογία Της Οικογένειας, Κοινωνική Ψυχολογία, Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση Ι – Εποπτεία Ι

Εξάμηνο 5ο
Κοινωνική Εργασία Με Οικογένεια, Κοινωνική Εργασία Με Παιδιά Και Έφηβους, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Ψυχιατρική, Κοινωνιολογία Της Απόκλισης, Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση ΙΙ -Εποπτεία ΙΙ

Εξάμηνο 6ο
Κοινωνική Έρευνα Ι, Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση ΙΙΙ -Εποπτεία ΙΙΙ, Ιστορία Πολιτικών Και Κοινωνικών Θεωριών, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνικός Αποκλεισμός Στην Ελληνική Κοινωνία, Κοινωνική Εργασία Και Παραβατικοτητα, Κοινωνική Εργασία Στον Εργασιακό Χώρο, Κοινωνική Εργασία Στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Εργασία Με Εξαρτημένα Άτομα, Κοινωνική Εργασία Με Ηλικιωμένους, Κοινωνική Εργασία Στην Υγεία Και Ψυχική Υγεία

Εξάμηνο 7ο
Κοινωνική Έρευνα ΙΙ, Κοινωνική Εργασία Σε Καταστάσεις Κρίσης, Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση ΙV -Εποπτεία IV, Αρχές Διοίκησης, Εργασιακές Σχέσεις, Πολιτική Οικονομία, Κοινωνική Εργασία Και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Κοινωνική Εργασία Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνική Εργασία Με Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση Στο Επάγγελμα, Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν την άδεια άσκησης στο επάγγελμα και να απασχοληθούν ως κοινωνικοί λειτουργοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη ή υπεύθυνοι οργανισμών και υπηρεσιών, στους τομείς : Υγείας Κοινωνικής Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Επαγγελματικού προσανατολισμού και Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας, Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Έρευνα συνθηκών (διαγνωστική εκτίμηση) από τις οποίες επηρρεάζονται ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των οικονομικών τους προβλημάτων. Διατήρηση ή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του ατόμου και του μικροπεριβάλλοντος, αλλά και στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία του.
 • Διερεύνηση των γενεσιουργών βιοψυχοκοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρρεάζουν τη σωματική και/ή ψυχική υγεία ατόμων και οικογενειών. Παροχή ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου προς τον ασθενή, τους οικείους του και την κοινότητα.
 • Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία με περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικής ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και άλλων προβλημάτων ασφαλισμένων ή προστατευομένων ατόμων.
 • Αξιολόγηση, καθοδήγηση και προσανατολισμός διαφόρων ομάδων, κατά την προετοιμασία για επαγγελματική απασχόληση ή για εργασιακή επανένταξη.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής προσαρμογής και της απασχόλησης.
 • Πρόληψη ή αντιμετώπιση συναισθηματικών και κοινωνικό οικονομικών αναγκών των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, κατά την προσαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, και τυχόν προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων.
 • Πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της εγκληματικότητας ομάδων υψηλού κινδύνου. Ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική αποκατάσταση, στήριξη και αξιοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόμων που έχουν υποπέσει σε αντικοινωνική ή εγκληματική συμπεριφορά. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ενεργοποίηση κοινωνικών ομάδων και πολιτών για την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης. Οργάνωση δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων. Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ενεργοποίηση πολιτών για συλλογική δράση, αξιοποίηση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων στην προώθηση κοινοτικών τοπικών υποθέσεων.
 • Συνεργασία με τα μέλη της εκάστοτε διεπιστημονικής ομάδας
  Διοίκηση φορέων κοινωνικής προστασίας. Συντονισμός προγραμμάτων και δικτύωση Υπηρεσιών. Παροχή επαγγελματικής εποπτείας.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα, που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.