Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς, οι οποίοι θα μπορούν να συνεργάζονται με Ιατρούς ορισμένων ειδικοτήτων (Μικροβιολόγους, Βιοχημικούς και Παθολογοανατόμους) και να διενεργούν χημικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία και πρακτική άσκηση εξειδικευμένων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Γνώσεων,ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι ικανοί να απασχοληθούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα στα εξής εργαστήρια :

Εργαστήρια Μικροβιολογίας-Ιολογίας-Μυκητολογίας-Θρεπτικών Υποστρωμάτων
Εργαστήρια Αιματολογίας
Εργαστήρια Αιμοδοσίας (Τράπεζας Αίματος)
Εργαστήρια Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας
Εργαστήρια Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας
Εργαστήρια Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικά)
Εργαστήρια Τοξικολογίας
Εργαστήρια Κυτταρολογίας
Εργαστήρια Ιστοπαθολογίας (Παθολογοανατομίας -Ογκολογίας)
Εργαστήρια Γενετικής
Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής (ραδιοανασολογία κλπ)
Εργαστήρια Πειραματοζώων

Και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση της δυνατότητας οργάνωσης των παραπάνω εργαστηρίων, όπως επίσης και την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και μεθόδων που αποκτήθηκαν,ύστερα από κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, ήτοι Νοσοκομεία, Ιδιωτικά εργαστήρια κ.λ.π.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

«Ποιότητα-Ασφάλεια Τροφίμων & Ποιότητα-Ασφάλεια Υδάτων και Δημόσια Υγεία» Επιστημονική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας και Υγιεινής