Τμήμα Ηλεκτρονικής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Εισαγωγή – Προγραμματισμός Η/Υ I, Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτροτεχνία I, Μαθηματικά, Φυσική

Εξάμηνο 2ο
Αναλογικά Ηλεκτρονικά I, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ξένη Γλώσσα I, Προγραμματισμός Η/Υ II, Σχεδίαση Ηλ. Κυκλ. & Τεχνολογία Εξαρτ.

Εξάμηνο 3ο
Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙΙ, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Ειδικά Κεφαλαια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Θεωρία Κυκλωμάτων, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Εξάμηνο 4ο
Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Ηλεκτρονικά Φίλτρα, Θεωρία Κεραιών, Μικροϋπολογιστές Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Σήματα και Συστήματα, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Εξάμηνο 5ο
Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροκύματα, Μικροϋπολογιστές ΙΙ, Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα, Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Ηχου

Εξάμηνο 6ο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ:
Δίκτυα Η/Υ, Κινητές Επικοινωνίες, Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες, Σύνταξη Μελετών – Νόμοι και Ρυθμίσεις, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ:
Αισθητήρια & Διασύνδεση με Η/Υ, Βιομηχανική Αυτοματοποίηση, Δίκτυα Η/Υ, Σύνταξη Μελετών – Νόμοι και Ρυθμίσεις, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Εξάμηνο 7ο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ:
Διαχείριση Εργων, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Θεωρία Πληροφορίας & Κωδίκων, Ραντάρ Ραδιοζεύξεις & Δορυφορ. Συστήματα, Ψηφιακή Τηλεόραση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ:
Διαχείριση Εργων, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, Εφαρμογές Πολυμέσων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδίαση & Ανάλυση Κυκλ. με Η/Υ – VLSI, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Ασκηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.