Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Οι σύγχρονες εξελίξεις των εφαρμοσμένων επιστημών στο τομέα της ενέργειας επιβάλλουν τη θεώρηση και αξιολόγηση μεγάλου αριθμού τεχνολογικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή:- την παροχή γνώσεων στους φοιτητές και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την επιστημονική και επαγγελματική τους ανέλιξη.- την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης γενικότερα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων το Tμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας:

– παρακολουθεί τις επιστημονικές τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

– συνεισφέρει στην ανάπτυξη και προαγωγή της γνώσης με τη συμμετοχή σε προγράμματα εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών.

– ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή συμπλήρωση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση του διδακτικού προγράμματος σπουδών.

– μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων Εργαστηρίων καθώς και την ίδρυση νέων.

– βελτιώνει τη διδακτική του υποδομή με τη συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, την ανάπτυξη εποπτικού υλικού, και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

– αναπτύσσει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με ιδρύματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά I, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική, Πληροφορική Ι, Τεχνικό Σχέδιο

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙI, Ηλεκτρικά Δίκτυα, Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Πληροφορική ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Μαθηματικά III, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μετάδοση θερμότητας, Συστήματα Μετρήσεων, Παραγωγή Τεχνογν. & Μεταφορά Τεχνολογίας

Εξάμηνο 4ο
Ηλεκτρικές Μηχανές II, Θερμικές Στροβιλομηχανές Ι, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Πηγές Ενέργειας, Ξένη γλώσσα ΙΙΙ, Αναλογικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Τεχνολογία Θέρμανσης

Εξάμηνο 5ο
Σταθμοί Παραγωγής Η.Ε. & Ηλεκ. Οικον., Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας Ι, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Ατμολέβητες

Εξάμηνο 6ο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙI, Συστήματα Συμπαραγωγής, Νομοθεσία – Περιβάλλον, Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας ΙI, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Ηλεκτροτεχνικά και Μαγνητικά Υλικά, Παραγωγή & Αποθήκευση Ηλεκτρ. Ενέργειας, Ψύξη και Κλιματισμός, Θερμικές Στροβιλομηχανές ΙΙ, Στοιχεία Μηχανών & Μεταφορικά Συστήματα, Φυσικό Αέριο και οι Εφαρμογές του

Εξάμηνο 7ο
Διαχείριση Ενέργειας, Οικονομική Ανάλυση Ενεργ. Συστημάτων, Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Ισχύος, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανταποκρινόμενο στην μεγάλη ζήτηση από τους αποφοίτους του για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζει ο τομέας της Ενέργειας, πραγματοποίησε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας στον τομέα αυτό, για την διεξαγωγή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Έτσι, τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):
Master of Science in Energy σε σύμπραξη με το Heriot-Watt University, Edinburgh Scotland.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.