Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η σωστή εκπαίδευση και η δημιουργία υψηλής ποιότητας επαγγελματιών αισθητικών, ικανών να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις γνώσεις τους, προσφέροντας ασφαλή και κυρίως αποτελεσματική αισθητική. Η Αισθητική, όπως είναι γνωστό στην Ανώτατη εκπαίδευση, ασχολείται με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δερματολογικών και ενδοκρινολογικών προβλημάτων (μετά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας) και ενισχύει την ψυχική ισορροπία του ατόμου.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Ανατομική Ι, Φυσιολογία Ι, Δερματολογία Ι, Χημεία, Φυσική, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγείας, Κοσμετολογία Ι, Μορφολογία Προσώπου, Μίξη Χρωμάτων, Οργάνωση Καταστήματος -Εργαστηρίου.

2ο Εξάμηνο
Ανατομική ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙ, Δερματολογία ΙΙ, Αισθητική Ι, Μακιγιάζ Ι, Κοσμετολογία ΙΙ, Αγγλικά Ι, Γαλλικά Ι.

3ο Εξάμηνο
Δερματολογία ΙΙΙ, Βιοηλεκτροτεχνία, Στοιχεία Ψυχολογίας, Κοσμετολογία ΙΙΙ, Αισθητική ΙΙ, Μακιγιάζ ΙΙ, Κινησιολογία, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Αγγλικά ΙΙ, Γαλλικά ΙΙ.

4ο Εξάμηνο
Δερματολογία IV, Νοσολογία Ι, Αισθητική ΙΙΙ, Μακιγιάζ ΙΙΙ, Αισθητική Γυμναστική Ι, Διατροφή, Διαιτολόγια, Στοιχεία Κοινωνιολογίας, Αγγλικά ΙΙΙ, Γαλλικά ΙΙΙ.

5ο Εξάμηνο
Αισθητική IV, Νοσολογία ΙΙ, Αποτρίχωση Ι, Αισθητική Γυμναστική ΙΙ, Μακιγιάζ IV, Αγγλική Ορολογία, Γαλλική Ορολογία.

6ο Εξάμηνο
Νοσολογία ΙΙΙ, Πρώτες Βοήθειες, Αισθητική Γυμναστική ΙΙΙ, Αποτρίχωση ΙΙ, Μακιγιάζ V, Αισθητική V, Αισθητική Χειρουργική, Σεμινάριο Τελειόφοιτων.

7ο Εξάμηνο

Πρακτική άσκηση

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίστηκε από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώπου.Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

α) Στο θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

β) Στις επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν καλλυντικά ,συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων καλλυντικών προϊόντων, καθώς και στην ποιοτική απόδοση από αισθητικής πλευράς.

γ) Στις επιχειρήσεις, που πωλούν καλλυντικά προϊόντα (φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών ) ως υπεύθυνα στελέχη.

δ) Στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασία με τους ιατρούς, στον τομέα της ειδικότητας τους.

ε) Σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, εργαστήρια αισθητικής (αισθητική προσώπου – σώματος, ριζική αποτρίχωση, μασάζ, γυμναστική).

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αισθητικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.