Υποτροφίες 2011 | Ίδρυμα Fulbright | Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες

Από Γ. Τσαλίκης 30 Νοεμβρίου 2010

Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες και ερευνητές που έχουν ήδη τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελµατικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες στη µέση της σταδιοδρομίας τους, οι οποίοι θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εκπαιδευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πεδία όπως οι Εικαστικές Τέχνες, η Μουσική, το Θέατρο, ο Χορός ή η Ψηφιακή Τέχνη. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο δύο ή τριών µηνών, µε την προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία µε ακαδημαϊκά ιδρύματα ή πολιτιστικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λήξη υποβολής | 24/3/2011

Εξωτερικού | NAI

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00 – 14.30 (εκτός Τετάρτης) στο 210-7241-811 ή 210-7241812 ή στο greekprogram@fulbright.gr .

Περισσότερες πληροφορίες, επίσης μπορείτε να βρείτε στο fulbright.gr