Υποτροφίες 2011 | Βιολογία – Ιατρική από το ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 24 Νοεμβρίου 2010

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβευση από τα έσοδα της Κληρονομίας Γεωργίου Παπανικολάου πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, δημοσίευσης ή μη, στη Βιολογία, στην Ιατρική ή και στις δύο επιστήμες.

Διδακτορικές διατριβές δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την εργασία τους σε τρία αντίτυπα, προτιμότερο σε ηλεκτρονική μορφή, με αίτηση, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ποσό

2.934,70 Ευρώ

Ιδιότητα

Φοιτητές | Πτυχιούχοι | Μεταπτυχιακοί | Διδάκτορες | Ερευνητές

Κάτοικοι

Ελλάδα

Πληροφορίες

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6

Λήξη υποβολής | 23/3/2011

Περισσότερες υποτροφίες, στο Υποτροφίες 2011.