Υποτροφίες 2011 | 10 Υποτροφίες από τη Φινλανδική Κυβέρνηση

Από Γ. Τσαλίκης 24 Νοεμβρίου 2010

Ο φινλανδικός φορέας κρατικών υποτροφιών CIMO ανακοίνωσε τη χορήγηση μέχρι και 10 υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για έρευνα μετά το μεταπτυχιακό ή έρευνα στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες δεν αφορούν σε μεταδιδακτορική έρευνα ή master ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που εκπονούν διδακτορικά.

Υποψήφιοι

Ανεξαρτήτως Σχολής/Τμήματος, Πτυχιούχοι, Μεταπτυχιακοί, Διδάκτορες και Ερευνητές!

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αθήνα, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τηλ: 2107255860

Λήξη υποβολής | 23/3/2011

Σημείωση | Επισημαίνεται πως ούτε η πρεσβεία ούτε το Υπ.Π.Δ.Μ.Θ δε θα παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις εν λόγω υποτροφίες.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο studyinfinland.fi