Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο. Αποστολή του Τμήματος σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης του είναι «η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων».

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει εξειδίκευση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της Οικονομικής Επιστήμης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ εξάμηνο
1 Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη 2 Οικονομική Ιστορία 3 Εισαγωγή στο Δίκαιο 4 Μαθηματικά Ι 5 Πληροφορική Ι 6 Λογιστική Ξένη Γλώσσα

Β΄ εξάμηνο
1 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 2 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 3 Μαθηματικά ΙΙ 4 Πληροφορική ΙΙ 5 Στατιστική Ι Καθηγητής 6 Εμπορικό Δίκαιο Ξένη Γλώσσα

Γ΄ εξάμηνο
1 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ 2 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ 3 Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) 4 Στατιστική ΙΙ 5 Επιχειρησιακή Οικονομική 6 Επιλογή Ξένη Γλώσσα

Δ΄ εξάμηνο
1 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ 2 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙΙ 3 Οικονομετρία Ι 4 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 5 Οικον. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6 Επιλογή: Ξένη Γλώσσα

Ε΄εξάμηνο
1 Δημόσια Οικονομική Ι 2 Οικονομετρία ΙΙ 3 Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 4 Οικονομική Μεγέθυνση 5 Επιχειρησιακή Έρευνα 6 Επιλογή

ΣΤ΄εξάμηνο
1 Δημόσια Οικονομική ΙΙ 2 Περιφερειακή Οικονομική 3 Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων 4 Διεθνές Εμπόριο 5 Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών 6 Επιλογή

Ζ΄ και Η΄ Εξαμήνων

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων
Α) Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη Οικονομική της ανάπτυξης (Θεωρία και πολιτική) Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Θεσμοί και ανάπτυξη
B) Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Χρηματοοικονομικές προβλέψεις Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Γ) Οικονομική των Επιχειρήσεων Διοικητική Οικονομική Διοικητική Λογιστική Βιομηχανική Οργάνωση Θεωρία λήψης αποφάσεων
Α, Β, Γ Εξαμήνων
Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων
Α) Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις Οικονομική Ολοκλήρωση – ΠαγκοσμιοποίησηΓεωστρατηγικές Διεθνής Πολιτική Οικονομία Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης Οικονομική του Περιβάλλοντος Οικονομική της Άμυνας Ελληνική Οικονομία Δίκαιο και Οικονομία Οικονομική Μεθοδολογία Αγροτική Οικονομική Οικονομική της Υγείας Οικονομική της ακίνητης περιουσίας Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής Προχωρημένη Μικροοικονομική Προχωρημένη Μακροοικονομική
B) Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Βιομηχανική Οργάνωση Θεωρία λήψης αποφάσεων Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πολυεθνικές επιχειρήσεις Ελληνική Οικονομία Διοικητική Λογιστική Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Προχωρημένα Μαθηματικά γιαΟικονομολόγους Προχωρημένη Στατιστική για οικονομολόγους
Γ) Οικονομική των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διοικητική Μέριμνα – Logistics Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Οικονομική της Τεχνολογίας Οικονομική των Μεταφορών Πολυεθνικές επιχειρήσεις Οικονομική της Υγείας Οικονομική της ακίνητης περιουσίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011.