Τμήμα Ιατρικής | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει βραχεία ιστορική διαδρομή. Ξεκίνησε τη λειτουργία του με ανεπαρκέστατο σε αριθμό διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και κυριολεκτικά ανύπαρκτη υποδομή. Μπαίνοντας στο 13ο έτος λειτουργίας του τα προκλινικά μαθήματα διδάσκονται σε επαρκή, για τον αριθμό φοιτητών, εργαστήρια. Τα κλινικά φροντιστήρια και οι κλινικές ασκήσεις γίνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ανέγερση του κτηρίου του Ιατρικού Τμήματος έχει ξεκινήσει και προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Επιπλέον, και τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το πρόγραμμα σπουδών καίτοι παραδοσιακό εξασφαλίζει άνω των 5.500 ωρών ανά φοιτητή και δεν διαφέρει ως προς τις ώρες διδασκαλίας από τα πιο προηγμένα Τμήματα της Ευρώπης. Η πρόοδος του Τμήματος αντανακλά την εντατική προσπάθεια που καταβλήθηκε από τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό αλλά και τη θέληση και το εξαίρετο ήθος των φοιτητών.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά Βιολογία I Ιατρική Χημεία Ιατρική Φυσική Ιατρική Στατιστική Εισαγωγή στην Πληροφορική Ξένη Γλώσσα

2ο εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά Ανατομική I Ιστολογία Ι Εμβρυολογία Ι Βιοχημεία Ι Φυσιολογία Ι Βιολογία ΙΙ – Ιατρική Γενετική Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Ιατρική, Πληροφορική I

3ο εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά Ανατομική II Ιστολογία ΙI Εμβρυολογία ΙI Βιοχημεία IΙ Φυσιολογία IΙ Ιστορία της Ιατρικής Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Ιατρική Πληροφορική IΙ

4ο εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά Ανατομική III Φυσιολογία ΙΙΙ Φαρμακολογία Ι Γενική Παθολογική Ανατομική Ιατρική Ψυχολογία Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μοριακή και Κυτταρική Φαρμακολογία Μοριακοί Μηχανισμοί Ιατρικής Κυτταρικής Βιολογίας Βιοπληροφορική – Βιομετρία

5ο εξάμηνο
Μαθήματα υποχρεωτικά Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι Φαρμακολογία ΙΙ Ιατρική Μικροβιολογία- Ανοσολογία Ι Επιδημιολογία Ιατρική Ευθύνη & Ηθική Παθολογική Φυσιολογία Ι
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Ιατρική Επικοινωνία Απεικονιστική Ανατομική Φυσιολογία της Συμπεριφοράς Ψυχοσωματική Ιατρική

6ο εξάμηνο
Μαθήματα υποχρεωτικά Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ Ιατρική Μικροβιολογία-Ανοσολογία ΙΙ Προπαιδευτική Παθολογία Χειρουργική Σημειολογία Παθοφυσιολογία ΙΙ Αρχές Ιατρικής Γενετικής
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Λειτουργική Ανατομική – Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού Βιοφυσική διεγερσίμων μεμβρανών Επείγουσα Ιατρική Κλινική Βιοχημεία

7ο εξάμηνο
Μαθήματα υποχρεωτικά Παθολογία Ι Χειρουργική Ι Απεικονιστική Διαγνωστική Ι Αναισθησιολογία Ορθοπαιδική -Τραυματολογία Ι
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Θέματα Πνευμονολογίας Διάγνωση της Οξείας Κοιλίας Αθλητικές Κακώσεις

8ο εξάμηνο
Μαθήματα υποχρεωτικά Παθολογία ΙΙ Χειρουργική ΙΙ Ορθοπαιδική ΙΙ Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ* Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Θέματα Τοξικολογίας Πληροφορική στην Ακτινολογία Ηλεκτροκαρδιογράφημμα Ακτινοπροστασία Κοινωνική Ψυχιατρική Μικροχειρουργική Ακτινοθεραπευτική Βασικές Αρχές Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής

9ο εξάμηνο
Μαθήματα υποχρεωτικά Μαιευτική-Γυναικολογία Ι Παιδιατρική Ι Νευρολογία Ι Ψυχιατρική Ι Καρδιολογία* Ουρολογία* Δερματολογία* Ιατρική της Εργασίας
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Θέματα Ογκολογίας Παιδιατρική Λοιμωξιολογία Εισαγωγή στη Μοριακή Ιατρική Μοριακή Ενδοκρινολογία Επείγουσα Οφθαλμολογία Παιδοκαρδιολογία Παιδιατρική Αιματολογία Διαταραχές Επικοινωνίας Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής

10ο εξάμηνο
Μαθήματα υποχρεωτικά Μαιευτική-Γυναικολογία ΙΙ Παιδιατρική ΙΙ Νευρολογία ΙΙ* Ψυχιατρική ΙΙ Ωτορινολαρυγγολογία** Οφθαλμολογία** Ιατροδικαστική – Τοξικολογία
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Δερματικές Εκδηλώσεις σε Συστηματικά Νοσήματα Θρομβωτικά φαινόμενα Περιγεννητική Ιατρική Παιδιατρική Ογκολογία Ογκολογία του Ουροποιογεννητικού Κοινωνική και Αναπτυξιακή Παιδιατρική Νευρογενετική Θεωρία και Πράξη Διαγνωστική Ανοσολογία Εντατική Θεραπεία

6ο έτος
Μαθήματα υποχρεωτικά Παθολογία Χειρουργική Παιδιατρική Μαιευτική-Γυναικολογία Ψυχιατρική
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Λοιπά*

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1) ΠΜΣ στη Βιολογία της αναπαραγωγής

2) ΠΜΣ στις Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

3) ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Δημόσια υγεία και περιβαλλοντική υγιεινή

4) ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.