Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Οι στόχοι του τμήματος είναι οι εξής:

  • Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000.
  • Nα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • Nα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του αθλητικού επιστήμονα στους χώρους της άθλησης και της άσκησης με την εισαγωγή νέων εξειδικευμένων μαθημάτων.
  • Να μειώσει το άσκοπα υπερφορτωμένο πρόγραμμα μαθημάτων, κυρίως των θεωρητικών, με τη σύμπτυξη των δυο εξαμήνων σε ένα, δίνοντας τη δυνατότητα αφ’ενός να αυξηθούν οι ώρες των εξειδικευμένων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής- σεμιναριακών) που διδάσκονται στις ειδικότητες και αφ’ ετέρου να δοθεί η δυνατότητα περισσότερου χρόνου στους φοιτητές για μελέτη στη βιβλιοθήκη, στο εργαστήριο ή στο σπίτι.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές για την απόκτηση Πτυχίου στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό διαρκούν 4 έτη. Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου έτους (βασικός κύκλος σπουδών, εξάμηνα Α’-Δ’) ο στόχος είναι μια γενική εισαγωγή των φοιτητών σε όλο το εύρος της αθλητικής επιστήμης, περιλαμβανομένης της θεωρητικής και πρακτικής τους κατάρτισης. Στο 3ο και 4ο έτος (εξειδίκευση, εξάμηνα Ε’-Η’) οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, δηλ. κατεύθυνση της αθλητικής επιστήμης. Ο κάθε φοιτητής επιλέγει τη κατεύθυνση και ειδικότητα που επιθυμεί και παρακολουθεί αποκλειστικά τα μαθήματα της κατεύθυνσης στο 3ο και 4ο έτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ Sport and Exercise Psychology (Erasmus Mundus)
Αγγλόφωνο ΠΜΣ σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διάρκειας 24 μηνών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού

ΠΜΣ Ψυχολογία της Άσκησης

Αυτόνομο ΠΜΣ, διάρκειας 24 μηνών, εβδομαδιαίας παρακολούθησης (2 ημέρες κάθε εβδομάδα) στο χώρο της Ψυχολογίας της Άσκησης

ΠΜΣ Άσκηση & Υγεία

Αυτόνομο ΠΜΣ, διάρκειας 18 μηνών, ταχύρυθμης παρακολούθησης (5 ημέρες τον μήνα για 8 μήνες) στο χώρο των Βιολογικών Επιστημών

ΠΜΣ Άσκηση & Ποιότητα Ζωής

Σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διάρκειας 24 μηνών, με διάφορες κατευθύνσεις

Διεθνές Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση του Αθλητικού Τουρισμού