Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) ιδρύθηκε το 1993. Εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει έδρα το Βόλο, και άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1998.

Το ΠΤΕΑ είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα Eιδικής Aγωγής στην Ελλάδα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Αποστολή του τμήματος είναι η κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος δίνεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες:

  • Νοητική υστέρηση
  • Προβλήματα ακοής
  • Προβλήματα όρασης
  • Αυτισμός
  • Μαθησιακές δυσκολίες

Παράλληλα με την κατάρτισή τους ως Ειδικοί Παιδαγωγοί, οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για να διδάξουν και στο χώρο της Γενικής Αγωγής

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία
  • Ειδική Αγωγή

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.