Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Το όραμα του Τμήματος είναι να γίνει ένα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη και σύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, παιδεία, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση και την τεχνογνωσία αιχμής που παράγει, το ευδιάκριτη επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και, τέλος, την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Προπτυχιακές Σπουδές

1° Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Υ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I (Υ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ (Υ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Υ2)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (Υ2)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I (Υ3)
ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Υ)

2° Εξάμηνο (Εαρινό)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Υ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Υ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (Υ2)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ (Υ2)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I (Υ1)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ)

3° Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (Υ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Υ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Υ2)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ (Υ2)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (Υ1)
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Υ3)

4° Εξάμηνο (Εαρινό)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ (Υ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Υ3)
MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ I (Υ2)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ – I (Υ1)
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (Υ2)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ – ΟΠΤΙΚΗ (Υ)

5° Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (Υ3)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Υ)
MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ II (Υ2)
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι (Υ1)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ I (Υ2)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (Υ)

6° Εξάμηνο (Εαρινό)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Υ3)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Υ3)
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Υ1)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ (Υ1)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΥΚ1)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΚ1)
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΥΚ2)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΚ2)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΥΚ2)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ (ΕΚ2)
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΚ3)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΕΚ3)

7° Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ3)
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (Υ2)
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (Υ1)
ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ (Υ1)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΥΚ1)
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΙOΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΥΚ1)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΥΚ2)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ* (* εναλλάξ με ΜΜ729 ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ) (ΕΚ2)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ* (*εναλλάξ με ΜΜ728 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ) (ΕΚ2)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΥΚ3)
ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΥΚ3)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (EK3)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚ3)

8° Εξάμηνο (Εαρινό)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Υ3)
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (Υ2)
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (Υ1)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Υ2)
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΚ1)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (YΚ1)
ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (EK1)
ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΚ2)
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ (ΕΚ2)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΚ2)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (ΕΚ2)
ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ (ΕΚ2)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΥΚ3)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΚ3)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΕΠ)

9° Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (Υ1)
ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΥΚ1)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΚ1)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΚ1)
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΚ2)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΚ2)
ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ (ΕΚ2)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠ)

Σημειώσεις
Υ: Υποχρεωτικό
Ε: Γενικό Μάθημα Επιλογής
ΥΚ1: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
ΥΚ2: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Μηχανικής Υλικών & Κατεργασιών
ΥΚ3: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
ΕΚ1: Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την κατεύθυνση Ενέργειας, Βιομηχανικών Δεργασιών & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
ΕΚ2: Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την κατεύθυνση Μηχανικής Υλικών & Κατεργασιών
ΕΚ3: Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την κατεύθυνση Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Υ1: Υποχρεωτικό
Υ2: Υποχρεωτικό
Υ3: Υποχρεωτικό
Υ4: Υποχρεωτικό
ΕΥΚ3: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία επιστημόνων μηχανικών που θα στελεχώσουν την βιομηχανία, την έρευνα και τα πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση απαιτητικών τεχνικών προβλημάτων και την καθοδήγηση πρωτοποριακών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μηχανολογίας με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση των τίτλων:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις:

1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης,
2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες, και
3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.