Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας | Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 14 Νοεμβρίου 2010

Ο ήχος, η εικόνα και οι πολλαπλοί συνδυασμοί τους μέσα από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ και σημαντικό, συνεχώς αναπτυσσόμενο, τομέα εφαρμογών στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη δρομολόγηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των εφαρμογών αυτών παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι πρακτικά αδύνατη η παραγωγή κατάλληλα εκπαιδευμένων ειδικών στους παραπάνω τομείς.

H ψηφιακή παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων αναδεικνύει νέα μέσα επικοινωνίας και δημιουργεί νέες εξειδικεύσεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα οι δημιουργικοί χώροι απασχόλησης θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας θα καλύψουν την επαγγελματική ζήτηση σε έναν ευρύ χώρο της ελεύθερης αγοράς, για τον οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση.

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας φιλοδοξεί να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή, συνδυάζοντας τη δημιουργική σύνθεση και την ερευνητική σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του “ψηφιακού πολιτισμού”.

Η ένταξη του Τμήματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο επιτρέπει τη δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Πληροφορικής. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών προσφέρει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου, ενώ το Τμήμα Πληροφορικής είναι πολλαπλά προσανατολισμένο στον τομέα των εφαρμογών. Ο τομέας της Εικόνας (στατικής, κινούμενης, αναλογικής και ψηφιακής) εξυπηρετείται από εξειδικευμένα εργαστήρια και από την πολυεπίπεδη διδασκαλία και εξάσκηση των φοιτητών σε πολλαπλές απεικονιστικές μεθόδους και τεχνικές. Ο τομέας του Ήχου καλύπτεται αντίστοιχα από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό, στοχεύοντας στην εκπαίδευση ικανών επαγγελματιών στον τομέα της ηχητικής τεχνολογίας και μουσικής τέχνης.

Στόχο έχει την εκπαίδευση και την έρευνα σε ευρύτερα πολιτισμικά φαινόμενα που αναπτύσσονται με τη συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών του Ήχου και της Εικόνας.

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας έχει ως αποστολή και σκοπό:

  • να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
  • να παρέχει στους φοιτητές επιστημονική έρευνα σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας για την παραγωγή και επεξεργασία του ήχου και της εικόνας.
  • να εφαρμόζει τη διδασκαλία των νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.
  • να προετοιμάζει απόφοιτους για απασχόληση σε νέες ειδικότητες στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος, δηλαδή σε νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους στον καλλιτεχνικό, επικοινωνιακό και εκπαιδευτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.