Τμήμα Χημείας | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 έχοντας ως βασικό στόχο την έρευνα και τη διδασκαλία. Η επιτυχημένη άνοδος του τμήματος οφείλεται, πρωτίστως στο υψηλό επίπεδο της πρωτοποριακής ερευνητικής εργασίας των μελών της σχολής, αλλά και στην αξιοπρόσεκτη ενσωμάτωση νέων και συναρπαστικών επιτευγμάτων στα προγράμματα διδασκαλίας και εργαστηρίων. Η συνεχείς συνεργασία του τμήματος με τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα για την εφαρμογή της γνώσης μέσω της έρευνας, αποτελεί μια ισχυρή κατευθυντήρια δύναμη για την επιδίωξη της τελειότητας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο Α
Αρχές Χημείας, Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση, Μαθηματικά Ι , Φυσική Ι, Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Αγγλικά Προπαρασκευαστικά Ι

Εξάμηνο Β
Εισαγωγή στη Βιολογία, Οργανική Χημεία Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Εργαστήρια Γενικής Χημείας , Αγγλικά Προπαρασκευαστικά ΙΙ

Εξάμηνο Γ
Αναλυτική Χημεία Ι , Φυσικοχημεία Ι, Οργανική Χημεία ΙΙ , Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι, Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι

Εξάμηνο Δ
Αναλυτική Χημεία ΙΙ, Φυσικοχημεία ΙΙ , Ανόργανη Χημεία Ι, Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Ι, Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ

Εξάμηνο Ε
Βιοχημεία Ι, Χημεία Βιομορίων, Ανόργανη Χημεία ΙΙ, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι, Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ

Εξάμηνο ΣΤ
Βιοχημεία ΙΙ, Χημεία Περιβάλλοντος , Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ, Εργαστήριο Βιοχημείας

Εξάμηνο Ζ
Επιλογή 1, Επιλογή 2, Επιλογή 3, Επιλογή 4, Επιλογή 5

Εξάμηνο Η
Επιλογή 6, Επιλογή 7, Επιλογή 8, Επιλογή 9, Επιλογή 10

Μαθήματα Επιλογής
Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Εργαστήρια Ανόργανης, Εργαστήρια Αναλυτικής, Χημεία Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση, που οδηγεί σε απόκτηση είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είτε Διδακτορικού Διπλώματος. Οι γενικοί ερευνητικοί τομείς χημείας είναι: Οργανική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Φυσική και Θεωρητική Χημεία, Περιβαλλοντική και Αναλυτική Χημεία και Βιοχημεία.

Επιπλέον του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Χημείας προσφέρονται τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος εξειδίκευσης (MASTER) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία
  • Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα
  • Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
  • Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Το τμήμα Χημείας συμμετέχει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

  • Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.