Τμήμα Ψυχολογίας | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
  • Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Προπτυχιακές Σπουδές
Η αποστολή αυτή, επιτυγχάνεται μέσω του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ισόρροπη και γενική κατάρτιση σε πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, τα οποία επιμερίζονται σε επτά (7) κύκλους μαθημάτων.

Οι κύκλοι αυτοί είναι:

  • θεμελιώδεις αρχές ψυχολογίας,
  • μεθοδολογία & στατιστική
  • αναπτυξιακή-σχολική ψυχολογία,
  • βιοψυχολογία-νευροεπιστήμες,
  • κοινωνική & πολιτική ψυχολογία,
  • κλινική ψυχολογία,
  • ψυχολογία υγείας

και άλλα στα οποία περιλαμβάνονται όσα δεν υπάγονται στους προηγούμενους κύκλους. Οι κύκλοι αυτοί αποτελούν τη βάση της δόμησης του Προγράμματος Σπουδών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ψυχολογίας λαμβάνουν χώρα δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

1. ΜΠΣ στη Ψυχολογία της Υγείας

2. ΜΠΣ στη Σχολική Ψυχολογία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.