Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ.

Στο παγκόσμιο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης απαιτούνται στελέχη, τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών. Οι πτυχιούχοι του τμήματος καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και έχοντας άμεση διασύνδεση με τον κάθε χώρο εφαρμογής της Πληροφορικής θα έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις ανωτέρω αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα Υποδομής

ΜΥ01: Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι
ΜΥ02: Πιθανότητες
MY03: Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ
ΜΥ04: Στατιστική
ΜΥ05: Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΥΠ01: Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής
ΥΠ02: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΥΠ03: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
ΥΠ04: Λογική Σχεδίαση
ΥΠ05: Προγραμματισμός Ι
ΥΠ06: Σήματα και Συστήματα
ΥΠ07: Ηλεκτρονική
ΥΠ08: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΥΠ09: Διακριτά Μαθηματικά
ΥΠ10: Προγραμματισμός ΙΙ
ΥΠ11: Δομές Δεδομένων
ΥΠ12: Λειτουργικά Συστήματα
ΥΠ13: Δίκτυα Υπολογιστών Ι
ΥΠ14: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
ΥΠ15: Δίκτυα Υπολογιστών II
ΥΠ16: Βάσεις Δεδομένων
ΥΠ17: Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία Λογισμικού
ΥΠ18: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΠ19: Δικτυακός Προγραμματισμός και Υπηρεσίες Διαδικτύου
ΥΠ20: Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
ΥΠ21: Δικτυακά και Κατανεμημένα Συστήματα
ΥΠ22: Διάδοση Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων
ΥΠ23: Τεχνητή Νοημοσύνη
ΥΠ24: Προσομοίωση
ΥΠ25: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΥΠ26: Παράλληλοι Υπολογιστές και Αλγόριθμοι
ΥΠ27: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
ΥΠ28: Κοινωνία και Νέες Τεχνολογίες
ΥΠ29: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Οικονομία

Επιλογές

ΕΠ01: Γραφικά Υπολογιστών
ΕΠ02: Προγραμματισμός Συστημάτων
ΕΠ03: Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
ΕΠ04: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
ΕΠ10: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Εφαρμογές
ΕΠ11: Οπτικές Επικοινωνίες
ΕΠ12: Αυτοματοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών
ΕΠ13: Τεχνολογίες Διαδικτύου
ΕΠ19: Εξόρυξη Δεδομένων
ΕΠ20: Απόδοση Συστημάτων
ΕΠ21: Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
ΕΠ22: Πληροφορική και Εκπαίδευση
ΕΠ23: Τεχνοοικονομική Ανάλυση Πληροφοριακών, Τηλεματικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
ΕΠ24: Ανάπτυξη Εφαρμογών Τηλεματικής
ΕΠ31: Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
ΕΠ32: Τηλεϊατρική
ΕΠ33: Προηγμένα Θέματα Ασφάλειας
ΕΠ34: Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Περισσότερες Πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.