Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας | Χαροκόπειο Παν/μιο

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. Η σύγχρονη αντίληψη για την διαχείριση των φυσικών και παραγωγικών πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας και της διδασκαλίας στο Τμήμα.

Το πρόγραμμα του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει ως βασικό στόχο του την προαγωγή και την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και διαρθρώνεται με γνώμονα τον άνθρωπο, είτε πρόκειται για κάτοικο των αστικών κέντρων ή των αγροτικών περιοχών, και κριτήρια το σύνολο των αποφάσεών του και το πλέγμα των δραστηριοτήτων του που είναι σε άμεση συνέργια με το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα οικονομικής κατεύθυνσης, περιβαλλοντικής κατεύθυνσης, αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης, αγωγής υγείας, διατροφής, πολιτισμού, ψυχολογίας και παιδαγωγικής κατεύθυνσης.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο
Βιολογία , Κοινωνιολογία της οικογένειας , Υπολογιστικά μαθηματικά , Οικιακή τεχνολογία, Ιστορία του πολιτισμού, Πληροφορική: υπολογιστές & τεχνολογίες διαδικτύου, Χειρισμός Η/Υ, Αυτοματισμός Γραφείου , Εφοδιαστική και εξυπηρέτηση πελατών , Ξένη γλώσσα

2ο εξάμηνο
Φυσιολογία ανθρώπου , Ιστορία & φιλοσοφία της επιστήμης της οικιακής οικονομίας , Χημεία & τεχνολογία τροφίμων , Μικροοικονομική Στατιστική και Εφαρμογές Ι, Περιβαλλοντική Βιολογία , Ξένη γλώσσα

3ο εξάμηνο
Βασικές αρχές διατροφής του ανθρώπου, Εισαγωγή στην παιδαγωγική , Μακροοικονομική Στατιστική και Εφαρμογές ΙΙ , Επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία: θεωρητικές προσεγγίσεις , Ψυχολογία Ι, Οικολογική διαχείριση κατοικιών, οικισμών & πόλεων , Ξένη γλώσσα

4ο εξάμηνο
Διατροφή στα στάδια της ζωής, Οικονομικά του καταναλωτή και της επιχείρησης , Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα , Ψυχολογία ΙΙ , Διοίκηση ανθρώπινων πόρων , Αγροτική οικιακή οικονομία , Διδακτική μεθοδολογία, Ξένη γλώσσα

5ο εξάμηνο
Αγροτική οικονομική Ι , Ψυχολογία Ι , Διατροφή Ι , Παιδαγωγική Οικονομική της περιφερειακής ανάπτυξης, Οικονομικά της οικογένειας

6ο εξάμηνο
Αγροτική οικονομική ΙΙ, Διατροφή ΙΙ, Διδακτική Ι, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκπαιδευτική πολιτική, Ψυχολογία ΙΙ, Βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

7ο εξάμηνο
Αγροτική πολιτική Διδακτική ΙΙ, Κοινωνική οικονομία Marketing – έρευνα αγοράς Διαχείριση περιβάλλοντος Διατροφή ΙΙΙ Πρακτική άσκηση Πτυχιακή εργασία

8 εξάμηνο
Ήπιες μορφές τουρισμού. Διατροφή IV . Φυσικοί πόροι . Προληπτική ιατρική – αγωγή υγείας . Οικονομικά του περιβάλλοντος . Πρακτική άσκηση . Πτυχιακή εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα ενισχύει τη διεξαγωγή έρευνας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τη λειτουργία από το 2000 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με επιμέρους ειδικεύσεις την Αγωγή Καταναλωτή, την Τοπική Ανάπτυξη και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αυτού λαμβάνουν άρτια κατάρτιση και είναι δυνατόν να βρουν επαγγελματικές διεξόδους σε συναφείς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Ενδεικτικά αναφέρεται για τους αποφοίτους του Τμήματος ότι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν: ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 15), ως υπάλληλοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας), στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες Πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.