Τμήμα Κοινωνιολογίας | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

H σπουδή της επιστήμης Κοινωνιολογίας, στοχεύει στην αυτογνωσία όλων μας ως προσώπων και ως πολιτών μέσα στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία, αλλά και στην εμπέδωση γνώσεων για μια επιστημονική θεώρηση και επαγγελματική απασχόληση με την ανάλυση και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία I, Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί), Κοινωνική Ιστορία
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά Επίπεδο Α΄ ή Γερμανικά Επίπεδο Α΄ ή Ιταλικά Επίπεδο Α΄ ή Γαλλικά Επίπεδο Α΄ ή Ισπανικά Επίπεδο Α΄

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινωνική Θεωρία ΙΙ – Κλασικοί Θεωρητικοί, Κοινωνική Στατιστική, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του πολιτισμού
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά Επίπεδο Β΄ ή Γερμανικά Επίπεδο Β΄ ή Ιταλικά Επίπεδο Β΄ ή Γαλλικά Επίπεδο Β΄ ή Ισπανικά Επίπεδο Β΄

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινωνική Θεωρία ΙΙI (Σύγχρονη), Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας ΙΙ, Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά Επίπεδο Γ΄ ή Γερμανικά Επίπεδο Γ΄ ή Ιταλικά Επίπεδο Γ΄ ή Γαλλικά Επίπεδο Γ΄ ή Ισπανικά Επίπεδο Γ΄

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Ερευνας Ι
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά Επίπεδο Δ΄ ή Γερμανικά Επίπεδο Δ΄ ή Ιταλικά Επίπεδο Δ΄ ή Γαλλικά Επίπεδο Δ΄ ή Ισπανικά Επίπεδο Δ΄

Χειμερινό Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενης Κατεύθυνσης
Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Ιδεολογία και Κουλτούρα, Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας, Κοινωνία-Τεχνολογία και Ανάπτυξη

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παράδοσεις
Ιστορική Κοινωνιολογία της Αριστεράς, Η Κρίση του Θεσμού της Ιατρικής: Μια Εισαγωγή, Ανθρωπολογία της Παραβατικότητας, Κοινωνιολογία της Κοινωνίας των Πληροφοριών, Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Τελετουργικών Πρακτικών, Ισλάμ και Ετερότητες στα Βαλκάνια, Κοινωνιολογία του Εθνικισμού

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια
Εναλλακτικές και Συμπληρωματικές Μορφές Ιατρικής, Κοινωνιολογία της Ψυχικής Υγείας, Ιστορία και Πράξη, Πολιτικά Κόμματα και Κοινωνική Δράση στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα , Ειδικά Θέματα στην Κουλτούρα και στην Ιδεολογία, Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Οπτικού Πολιτισμού, Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των Μειονοτήτων (Χώρος και Εθνοτικές Ομάδες), Κοινότητα και Ιδεολογία, Κοινωνιολογία της Πολιτικής Βίας, Θεωρία και Ανάλυση Λόγου, Ποιοτικές Μέθοδοι

Εαρινό Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιδεολογία και Κουλτούρα, Πολιτική Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Σύγχρονες Θεωρίες Ταξικής Ανάλυσης, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Φύλο και Πολιτική

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις
Η Κοινωνιολογική Μελέτη της Υποκειμενικής Διάστασης της Υγείας και της Ασθένειας, Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας, Θεωρίες Δικαιοσύνης του Σύγχρονου Φιλελευθερισμού (Rawls, Nozick), Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Νεωτερικότητα, Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία, Κοινωνικές και Γλωσσικές Πραγματικότητες. Κράτος και Εκπαιδευτική Πολιτική, Κοινωνιολογία των Τοπικών Κοινωνιών, Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια
Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία της Υγείας, Ειδικά θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ, Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Η Θέση του Βέμπερ για την Προτεσταντική Ηθική και η Σχετική Συζήτηση Σήμερα, Οι Σχέσεις των Φύλων στην Κοινωνική Ιστορία: Η Ελληνική Περίπτωση, Νεωτερικότητα: Ταξίδια και Ταξιδιώτες, Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Θεωρίες Πολιτισμικών Ταυτοτήτων, Το Ζήτημα του «Άλλου» και Κοινωνική Έρευνα, Κοινωνικο-Οικονομική Αναδιάρθρωση και Κοινωνικά Κινήματα, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων, Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία της Θρησκείας, Όψεις του Λαϊκού Πολιτισμού στη Σύγχρονη Ελλάδα, Κοινωνιολογία του Φύλου: Το Γυναικείο Κίνημα στη Σύγχρονη Κοινωνία, Ειδικά Ζητήματα στην Κοινωνιολογία του Φύλου και των ΜΜΕ, Εγκλεισμός και Αφήγηση, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τίτλοι:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ»

Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Τμήμα
Ιστορίας – Αρχαιολογίας με τίτλο
«Σύγχρονη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Ιστορία»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.