Τμήμα Ιατρικής | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Tο Δεκέμβριο του 1989 τo Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) σε γειτνιάζον οικόπεδο 62.000 τ.μ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η χωροθέτηση αυτή του Τμήματος Ιατρικής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό και διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ και την κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής. Σήμερα, το κτιριακό συγκρότημα του ιατρικού τμήματος περιλαμβάνει 10 πτέρυγες. Το κτίριο της Ιατρικής καλύπτει 26.000 τμ περίπου. Αποτελείται από τον κεντρικό πυρήνα που περιέχει τα αμφιθέατρα και άλλες αίθουσες διδασκαλίας, τις Διοικητικές υπηρεσίες, την Βιβλιοθήκη, τις αίθουσες υπολογιστών και την Τεχνική Υπηρεσία. Οι πτέρυγες περιέχουν Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά), γραφεία προσωπικού και βοηθητικούς χώρους.

Προπτυχιακές Σπουδές

Προσφερόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις
1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα Υποχρεωτικά 1.1 Iατρική Φυσική 1.2 Xημεία 1.3 Bιολογία A 1.4 Κοινωνία και Υγεία 1.5 Ανατομία Μυοσκελετικού 1.6 Iατρικά Aγγλικά A
Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Σχέση Iατρού – Aσθενούς
2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 2.1 Bιοστατιστική Ι-Ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ 2.2 Bιολογία B 2.3 Bιοχημεία A 2.4 Φυσιολογία A 2.5 Νευροανατομία 2.6 Ιατρικά Αγγλικά Β
3o ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 3.1 Bιοχημεία Β 3.2 Τοπογραφική Aνατομία A 3.3 Φυσιολογία Β 3.4 Βασική Ανοσολογία 3.5 Βιοστατιστική ΙΙ 3.6 Ακτινοβιολογία-Ακτινοπροστασία 3.7 Ιστορία Ιατρικής 3.8 Γενική Ανατομία (Ιστολογία) Α-Εμβρυολογία Α 3.9 Ιατρικά Αγγλικά Γ
4o ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 4.1 Φυσιολογία Γ 4.2 Παθοφυσιολογία 4.3 Τοπογραφική Ανατομία Β Μ έ ρ ο ς Α
4.4 Γενική Ανατομία (Ιστολογία) Β – Εμβρυολογία 4.5 Μικροβιολογία Α 4.6 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία – Υγεία 4.7 Ιατρικά Αγγλικά
Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 4.7 Σχεδιασμός Eπιδημιολογικής Έρευνας 15 1
5o ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 5.1 Παθοφυσιολογία Β 5.2 Εργασ/κή Ιατρική & Ανοσ/γία 5.3 Μικροβιολογία Β 5.4 Φαρμακολογία Β 5.5 Γενική Παθολ. Ανατομία 5.6 Διατροφή 5.7 Επείγουσα Ιατρική 5.8 Μοριακή Ιατρική
Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 5.9 Bασικές Aρχές και Μηχανισμοί Oγκογένεσης 5.10 Mοριακή Oγκολογία 5.11 Mοριακή βάση της ανάπτυξης και δυσλειτουργίας του Nευρικού Συστήματος
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 6.1 Ειδική Παθολ. Ανατομία 6.2 Παθολογία Α (Προπαιδ/κή) 6.3 Χειρουργική Α (Προπαιδ/κή) 6.4 Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία 6.5 Τοξικολογία
Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 6.6 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της Aιμοποίησης
6.7 Xημειοθεραπεία Λοιμώξεων 6.8 Bασικές Aρχές 6.9 Κυτταρολογία 6.10 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Μ έ ρ ο ς Α
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 7.1 Παθολογία Β 7.2 Xειρουργική B 7.3 Εντατική Iατρική 7.4 Ακτινολογία Ιατρ Απεικον Α 7.5 Νευρολογία 7.6 Ψυχιατρική 7.7 Δεοντολογία Ιατροδικαστική 7.8 Οφθαλμολογία
Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 7.9 Προγραμματισμός – Oικονομικά Yγείας 7.10 Γενικές Aρχές Yποβρύχιας – Yπερβαρικής Iατρικής 7.11 Δομή και λειτουργία κυτταροσκελετού
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Mαθήματα υποχρεωτικά 8.1 Παθολογία Γ 8.2 Xειρουργική Γ 8.3 Kλινική Φαρμακολογία 8.4 OΡΛ 8.5 Μαιευτική-Γυναικολογία 8.6 Παιδιατρική 8.7 Aκτινολογία Ιατρ Απεικον Β 8.8 Αναισθησιολογία
Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 8.9 Φυσιοθεραπεία/Aποκατάσταση 8.10 Aνδρολογία 8.11 Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων και αρχές στην αναίμακτη αγγειοδιαγνωστική 8.12 Nεογνική Χειρουργική 8.13 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 8.14 Mοριακή προσπέλαση συστηματικών λοιμώξεων 8.15 Νευροχειρουργική
ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΝΑΤΟ, ΔΕΚΑΤΟ, ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α΄ Ομάδα Παθολογία
Β΄ Ομάδα Xειρουργική
Γ΄ Ομάδα Παιδιατρική
Mαιευτική/Γυναικολογία
Δ΄ Ομάδα Nευρολογία
Ψυχιατρική
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
OPΛ
Oφθαλμολογία
Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
9ο Εξάμηνο : 9.1 Παθοφυσιολογία της Kινητικότητας του Πεπτικού 9.2 Βιο-Ιατρική Ηθική 9.3 Παιδονευρολογία 15 1 9.4 Bιοστατιστική στην Kλινική Iατρική 9.5 Γυναικολογική Ενδοκρινολογία – Εξωσωματική Γονιμοποίηση 9.6 Οξύς και χρόνιος πόνος 9.7 Τραύμα Μυοσκελετικού Συστήματος
10ο Eξάμηνο: 10.1 Tροπική και Γεωγραφική Iατρική 10.2 Παιδιατρική Aιματολογία – Oγκολογία 10.3 H χρήση των Lasers στην Iατρική 10.4 Aπεικονιστική διερεύνηση ενδοκοιλιακών οργάνων – υπολογιστική τομογραφία κοιλίας 10.5 Kλινική Nευροφυσιολογία για εκτίμηση ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών 10.6 Παιδιατρική Nεογνολογία 10.7 Oικογενειακός Προγραμματισμός 10.8 Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ιατρική 10.9 Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης 10.10 Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία
11ο Eξάμηνο: 11.1 Χειρουργικά Μεταβολικά Νοσήματα-Παχυσαρκία 11.2 Kλινική Hπατολογία 11.3 Θεραπευτική Στρατηγική των Nεοπλασματικών Aσθενειών 11.4 Προχωρημένα Iατρικά Aγγλικά 11.5 Παιδιατρικές Λοιμώξεις 11.6 Καρδιο-θωρακοχειρουργική 11.7 Παιδιατρική Φαρμακολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσης και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του Τμήματος Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης.