Τμήμα Γεωγραφίας | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το επιστημονικό αντικείμενο της Γεωγραφίας στο νέο Τμήμα συγκροτείται από γνώση και αντικείμενα: (α) φυσικής γεωγραφίας (γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία, κ.α), (β) ανθρώπινης γεωγραφίας (οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ιστορική, και πολιτισμική γεωγραφία), (γ) εφαρμοσμένης γεωγραφίας / προγραμματισμού και διαχείρισης του χώρου (αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, χωροταξία, διαχείριση περιβάλλοντος κ.α). Στοιχεία αυτών των αντικειμένων αξιοποιούνται κατά συνθετικό τρόπο στη γεωγραφία συγκεκριμένων τόπων και περιφερειών (γεωγραφία Ελλάδας, Βαλκανίων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής κλπ). Τέλος, στα παραπάνω γνωστικά πεδία προστίθενται η γεωπληροφορική, η στατιστική, η χαρτογραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ), η τηλεπισκόπηση / τηλεανίχνευση, κ.α.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο
Εισαγωγή στην Πληροφορική Υπολογιστικά Μαθηματικά Περιβάλλον και Άνθρωπος Χώρο Οικονομία Ι Χώροι και Κοινωνίες Εισαγωγή στη Γεωγραφική Επιστήμη Ιστορική Γεωγραφία και Οικονομική Ιστορία των Νεότερων Χρόνων Ι Φύση και καταγραφή Γεωγραφικών δεδομένων

2ο εξάμηνο
Χώρο Οικονομία ΙΙ Εισαγωγή στη Χαρτογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής Ιστορική Γεωγραφία και Οικονομική Ιστορία των Νεότερων Χρόνων ΙΙ Γεωγραφία Πληθυσμών και Δημογραφία Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους Ι Φυσική Γεωγραφία Ξένες Γλώσσες

3ο εξάμηνο
Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους ΙΙ Κοινωνική Γεωγραφία Πολιτική Γεωγραφία Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι Διαχείριση Περιβάλλοντος Μετεωρολογία – Κλιματολογία Ξένες Γλώσσες

4ο εξάμηνο
Γεωμορφολογία Αστική Γεωγραφία Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Θεμεατική Χαρτογραφία Πολιτισμική Γεωγραφία Γεωγραφία Βιομηχανιάς Εμπορίου και Υπηρεσιών Ξένες Γλώσσες

5ο εξάμηνο
Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπιση Ωκεονογραφία Γεωπολιτική Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης

6 εξάμηνο
Χρήσεις Γης – Διαχείριση Εγγείου Αποθέματος Γεωγραφία των Βαλκανίων Ποιοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους

7 εξάμηνο
Χωροταξία Γεωγραφία της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης

8 εξάμηνο
Στρατηγικός και Τοπικός Προγραμματισμός Μαθήματα επιλογής – Χειμερινό Εξάμηνο Ανάλυση Συστημάτων και Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά Παράκτια Γεωμορφολογία Οικονομία των Αστικών Κέντρων και Ακίνητης Περιουσίας Παιδαγωγική Ψυχολογία Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού Ειδικά θέματα Χαρτογραφίας Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία Αναλυτική Χαρτογραφία Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Γεωγραφία της Υπαίθρου Γεωγραφία του Τουρισμού Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Ειδικά Θέματα Γεωμορφολογίας Ξένες Γλώσσες Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού Παιδαγωγική Ψυχολογία

Μαθήματα επιλογής: Εαρινά Προσομοίωση Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου Γεωγραφία του Τρίτου Κόσμου Γενική Διδακτική και Διδακτική της Γεωγραφίας Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Περισσότερες Πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.