Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών | Παν. Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών είναι ένα από τα παλιότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί από το 1977. Έχει ως αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει τη Φιλοσοφία και τη θεωρητική και μεθοδολογική διάσταση των Κοινωνικών Επιστημών με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που αναφέρεται παρακάτω, είναι ενδεικτική. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ν. 3545/2007, η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση των δεκατεσσάρων (14) Υποχρεωτικών Μαθημάτων στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών του φοιτητή.

Μετά το πρόγραμμα σπουδών, αποτελεί από τους εξής τομείς

  • Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
  • Κατεύθυνση Κοινωνικών Επιστημών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Π.Μ.Σ. Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία
  • Π.Μ.Σ. Βιοηθική
  • Π.Μ.Σ. Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη
  • Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική
  • Στο Τμημα ΦΚΣ πρόκειται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο 2009-2010 νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» (προς έγκριση στο ΥΠΕΠΘ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.