Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης, δομής, επεξεργασίας και ιδιοτήτων των υλικών. Τεχνολογία Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιστήμονες του πεδίου σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται στη σημερινή τεχνολογική εποχή για την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων από μηχανικές κατασκευές/μηχανήματα και χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά αλλά και νέου τύπου φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας.

Προπτυχιακές Σπουδές


Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

101 Γενική Φυσική I 111 Γενικά Μαθηματικά I 113 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 121 Γενική Χημεία 131 Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία 141 Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών 011 Αγγλικά I

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
102 Γενική Φυσική II 112 Γενικά Μαθηματικά II 114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I 116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 122 Οργανική Χημεία 124 Εργαστήριο Χημείας 012 Αγγλικά II

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
201 Σύγχρονη Φυσική: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 203 Εργαστήριο Φυσικής I: Μηχανική-Θερμότητα 211 Διαφορικές Εξισώσεις 213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙ 215 Προχωρημένος Προγραμματισμός Ι 244 Κλασσική Θερμοδυναμική Αγγλικά ΙΙI

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
204 Εργαστήριο Φυσικής II: Ηλεκτρισμός-Οπτική 212 Διαφορικές Εξισώσεις II 232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία 242 Υλικά III: Μικροηλεκτρονικά Οπτοηλεκτρονικά Υλικά 243 Υλικά II: Πολυμερή-Κολλοειδή 246 Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών (Θεωρία) 248 Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών Αγγλικά ΙV

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
301 Ηλεκτρομαγνητισμός 303 Στατιστική Θερμοδυναμική 305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Εισαγωγή 335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία 343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης 447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών 391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
302 Οπτική και Κύματα 306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών 346 Επιστήμη Επιφανειών–Νανοϋλικών 362 Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
445 Ρευστοδυναμική 451 Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών 461 Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών 471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών 481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών 491 Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά 494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική 500 Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
452 Σύνθεση Πολυμερών 456 Δυναμική Πολυμερών 482 Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 492 Κυτταρική Βιολογία 496 Μηχανική Ιστών-Ιστοτεχνολογία YEY ΙΙ ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ– Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής 580 Οπτοηλεκτρονική & Laser 584 Σπιντρονική 594 Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΜΣ απονέμει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους:

  • ΜΔΕ στους τομείς
  • Μαγνητικών υλικών—Οπτοηλεκτρονικής,
  • Πολυμερών—Κολλοειδών,
  • Νανοτεχνολογίας,
  • Βιοϋλικών.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.