Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αποτελεί το έκτο Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Η ίδρυσή του υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής κατάλληλης παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των εφαρμογών των μαθηματικών σε προβλήματα που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και τις Οικονομικές επιστήμες. Η σημασία και η συμβολή των Μαθηματικών στην ανάπτυξη Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι δεδομένη και έχει συνδεθεί με την ιστορική εξέλιξη των επιστημών αυτών.

Σήμερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της εξαιρετικά σημαντικής προόδου συγκεκριμένων επιστημών η συμβολή και η σημασία των Μαθηματικών στην αντιμετώπιση των νέων αλλά και κλασσικών προβλημάτων π.χ. στην Βιολογία, στην Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στην Χρηματοοικονομία και στην Οικονομία, λαμβάνει νέες διαστάσεις. Τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά τα οποία αναπτύχθηκαν για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό αποτελούν πλέον ιδιαίτερη επιστήμη αιχμής. Σκοπός του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών όχι μόνον να υπηρετήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και να καλύψουν ανάγκες τις αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη.

Οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν και θα παρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, δημιουργούν την ανάγκη για στελέχη τα οποία έχουν την ικανότητα όχι μόνο ως προς το αντικείμενο ειδίκευσης αλλά και ένα ισχυρό και συγχρόνως ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο που τους δίνει ευελιξία και κινητικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εργασιακό περιβάλλον.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στην παρούσα φάση το Τμήμα θα υποστηρίξει τις εξής Ειδικεύσεις στην Κατεύθυνση Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών:Μαθηματικές Μέθοδοι και Ανάπτυξη ΛογισμικούΜαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμώνκαι στη κατεύθυνση Επιχειρησιακά Μαθηματικά:ΧρηματοοικονομίαΛόγω του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών το οποίο υποστηρίζεται εν μέρει από τα Τμήματα Βιολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Οικονομικών, Φυσικής και Χημείας, στην Ειδίκευση Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών είναι δυνατόν να δοθεί έμφαση στα εξής: Βιομαθηματικά – Βιοϊατρικά Μαθηματικά, Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον, και Υλικά.Δομή του ΠρογράμματοςΤο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τέσσερις ομάδες μαθημάτων: Βασικά Μαθήματα, Μαθήματα Κορμού, Μαθήματα Κατευθύνσεων και Μαθήματα Άλλων Επιστημών.Τα Βασικά Μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και αναμένεται ο φοιτητής να έχει επιτύχει σ’ αυτά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών του. Τα Μαθήματα Κορμού είναι έιτε μαθήματα επιλογής ή μαθήματα υποχρεωτικά ανάλογα με την ειδίκευση που επιλέγει ο φοιτητής. Τα Μαθήματα Κατευθύνσεων είναι προχωρημένα μαθήματα στα οποία εγγράφεται ο φοιτητής στο τελεαυταίο στάδιο των σπουδών του και στην ειδίκευση την οποία έχει επιλέξει.
Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον σ’ ένα αριθμό μαθημάτων από την ομάδα Μαθήματα Άλλων Επιστημών ανάλογα με την ειδίκευση που έχει επιλέξει. Οι ομάδες Βασικά Μαθήματα, Μαθήματα Κορμού και Μαθήματα Κατευθύνσεων είναι μαθήματα του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ενώ τα Μαθήματα Άλλων Επιστημών είναι κυρίως μαθήματα άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.Απόκτηση πτυχίουΓια την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται:Εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ εξάμηναΕπιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης την οποία έχει επιλέξει160 μονάδες εκ των οποίων τουλάχιστον 100 μονάδες από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, 25 μονάδες από την ομάδα Μαθήματα Άλλων Επιστημών και σχετίζονται με την ειδίκευση, 20 από την Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και 15 από οποιαδήποτε σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Μαθήματα του τμήματος εφαρμοσμένων Μαθηματικών Βασικά ΜαθήματαΕισαγωγή στους Η/ΥΓραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική ΓεωμετρίαΑπειροστικός Λογισμός ΙΑπειροστικός Λογισμός ΙΙΑνάλυση ΙΑνάλυση ΙΙ Εισαγωγή στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΕισαγωγή στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΠιθανότητεςΑριθμητική ΑνάλυσηΓλώσσα Προγραμματισμού Η/ΥΦυσική ΙΜαθήματα ΚορμούΔιακριτά ΜαθηματικάΣχεδίαση και Ανάλυση ΑλγορίθμωνΆλγεβραΔιαφορική ΓεωμετρίαΓραμμικός & Μη ΠρογραμματισμόςΣυναρτησιακή ΑνάλυσηΜέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΜέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙΘεωρία ΡευστώνΜηχανική του Συνεχούς ΜέσουΣτοχαστικές Ανελίξεις ΙΣτοχαστικές Ανελίξεις ΙΙΣτατιστικήΕφαρμοσμένη ΣτατιστικήΜαθηματική Μοντελοποίηση ΙΜαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙΑριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων ΙΑριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙΜαθήματα ΚατευθύνσεωνΘέματα Μαθηματικής ΜοντελοποίησηςΜαθηματική Θεωρία Υλικών ΙΜαθηματική Θεωρία Υλικών ΙΙΚυματική ΔιάδοσηΜαθηματική ΓεωφυσικήΑντίστροφα Προβλήματα Μαθηματικής ΦυσικήςΘέματα Μηχανικής ΥλικώνΠαράλληλοι ΥπολογισμοίΓεωμετρικοί ΑλγόριθμοιΥπολογιστική ΡευστομηχανικήΥπολογιστική Προσομοίωση Προβλημάτων ΕφαρμογώνΘέματα ΠληροφορικήςΜαθηματική Χρηματοοικονομία ΙΜαθηματική Χρηματοοικονομία ΙΙΘέματα ΧρηματοοικονομίαςΜαθήματα Επιλογής(Ενδεικτική Λίστα Μαθημάτων Επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα)ΛογικήΑνάλυση πολλών ΜεταβλητώνΛογισμός ΜεταβολώνΘεωρία Βέλτιστου ΕλέγχουΜιγαδικές Συναρτήσεις & ΕφαρμογέςΣυνήθεις Διαφορικές ΕξισώσειςΜερικές Διαφορικές ΕξισώσειςΠραγματική ΑνάλυσηΘεωρία Προσεγγίσεως και ΥπολογισμοίΑριθμητική Γραμμική ΆλγεβραΤα μαθήματα άλλων επιστημών που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος ανακοινώνονται από τη γραμματεία στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΔΠΜΣ απονέμει στον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών
 • Επιχειρησιακά Μαθηματικά
 • Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές
 • Μαθηματικά για την εκπαίδευση

και στο δεύτερο κύκλο σπουδών Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). Οι φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα από τις παρακάτω περιοχές:

 • Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών, Λογική, Υπολογισιμότητα, Υπολογιστική Άλγεβρα/Θεωρία Αριθμών
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Γεωμετρία και Τοπολογία
 • Διαφορική Γεωμετρία, Αριθμητική Ανάλυση, Επιστημονικός Υπολογισμός
 • Πιθανότητες, Στοχαστικές Ανελίξεις, Στατιστική, Επιχειρησιακά Μαθηματικά, Μαθηματικά Χρηματοοικονομίας
 • Μαθηματικά Φυσικών και Τεχνολογικών Επιστημών
 • Μαθηματικά για την Εκπαίδευση, Μέθοδοι Διδασκαλίας των Μαθηματικών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.