Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Με τη δομή και το περιεχόμενό του το πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. αποβλέπει ειδικότερα:

– Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μέλλοντες δασκάλους πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.

– Να τους βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν τις ανθρώπινες αξίες.

– Να τους αναπτύξει τις αναγκαίες ικανότητες για την κατανόηση και αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την κριτική ανάλυση θεσμών και καταστάσεων.

– Να τους καταστήσει φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και ανάπτυξης του τόπου μας.

– Να τους παράσχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους.

– Να τους εξασκήσει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της γης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α. Τομέας θεωρίας & κοινωνιολογίας της παιδείας
Παιδαγωγική Θεωρία και Επιστημολογία
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής
Θεμελιωτές της Συγκριτικής Παιδαγωγικής
Επιστημολογία και μεθοδολογία της ιστορίας της παιδείας
Παιδαγωγική προσέγγιση της Ιστορίας
Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
Θεωρίες Αγωγής & Κοινωνικοποίησης
Θεωρίες κοινωνικοποίησης και μοντέλα διπολιτισμικής-διγλωσσικής κοινωνικοποίησης
Πολιτική κοινωνικοποίηση: διαμόρφωση του ανθρώπου-πολίτη
Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο
Η ελληνική μυθολογία και η παιδαγωγική της διάσταση
Ιστορία της Παιδαγωγικής Σκέψης & Πράξης
Εισαγωγή στην Ιστορία της Αγωγής
Ανακαινιστές της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης
Πολιτιστική κληρονομιά και εκπαίδευση: Το παράδειγμα των σχολικών μουσείων
Ιστορικά παιδαγωγικά κείμενα
Σπουδαστήριο ιστορικού και φιλοσοφικού παιδαγωγικού λόγου
Ιστορία της παιδείας «από τα κάτω»
Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Ο «αρχαίος κόσμος» στη Νεοελληνική Εκπαίδευση
Η παιδεία στην Κρήτη
Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Τοπική ιστορία: Ιστορίες σχολείων
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση
Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση
Κοινωνιογλωσσολογία
Προβλήματα της σημερινής ελληνικής εκπαίδευσης
Το φύλο στην ιστορία της εκπαίδευσης
Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Μετανάστευση και Εκπαίδευση
Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
Διπολιτισμικές – διγλωσσικές και διαπολιτιστικές διαστάσεις της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση
Η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης /ξένηςγλώσσας.
Η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις
Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης
Μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά
Η διδασκαλία της Ιστορίας στην ελληνική Διασπορά
Συγκριτική Παιδαγωγική
Η Εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης
Θέματα Ευρωπαϊκής και Οικουμενικής διάστασης στην εκπαίδευση
Η εκπαίδευση στον «Τρίτο Κόσμο»
Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Διεθνής προβληματική και ελληνική περίπτωση)
Κράτος και Εκπαίδευση
Εκπαίδευση, «Κοινωνία της γνώσης» και μετα-βιομηχανική εποχή
Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική
Διεθνείς Oργανισμοί και εκπαίδευση
Επιμόρφωση Ενηλίκων-Δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εισαγωγή στη Διά βίου μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
Διαδίκτυο και εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης
Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση από απόσταση (E-Learning)
Εκπαίδευση από απόσταση: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού
Η Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Θεωρία και Πράξη
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

Β. Τομέας παιδαγωγικής ψυχολογίας & μεθοδολογίας της έρευνας
Γενική Ψυχολογία
Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία
Ανατομία και λειτουργία του Κ.Ν.Σ.
Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας
Ψυχολογία κινήτρων
Θυμικές καταστάσεις μαθητών και μάθηση
Νευροψυχολογία
Δημιουργικότητα και γνωστική διαδικασία
Ψυχολογία των Μαθηματικών
Ψυχολογία της ανάγνωσης
Εξελικτική Ψυχολογία
Ψυχολογία του παιδιού
Ψυχολογία του εφήβου
Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού
Συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
Ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού
Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού
Ψυχολογία ατομικών διαφορών
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Θεωρίες της μάθησης και εκπαιδευτική πράξη Ι
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη ΙΙ
Ψυχοδυναμική της σχολικής τάξης
Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική
Μάθηση και διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου
Ψυχολογική διάσταση της σχολικής τάξης
Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου
Σύγχρονες μεταπιαζετικές θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
Μάθηση και διδασκαλία της πρώτης γραφής
Συμβουλευτική και Αγωγή Υγείας ατόμων με τάσεις εξάρτησης και εθιστικές συμπεριφορές
Μάθηση και Διδασκαλία της γραπτής έκφρασης με χρήση πολυμέσων
Μάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
Κοινωνική Ψυχολογία
Δυναμική των ομάδων
Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
Ψυχολογία της προσωπικότητας
Εισαγωγή στη Κοινωνική Ψυχολογία
Διαμόρφωση προσωπικότητας – Προσαρμογή
Πολιτισμική Ψυχολογία
Ειδική Αγωγή
Αγωγή και εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Ψυχοπαιδαγωγική ατόμων με φυσικές ανεπάρκειες
Ψυχοπαιδαγωγική ατόμων με νοητική ανεπάρκεια
Ψυχοπαιδαγωγική ατόμων με γλωσσικές διαταραχές
Ψυχοπαιδαγωγική των αυτιστικών παιδιών
Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς
Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες/δυσκολίες
Διαταραχές της μάθησης Ι
Διαταραχές της μάθησης ΙΙ
Ψυχοπαιδαγωγική συμβουλευτική παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες/δυσκολίες
Ψυχοπαιδαγωγική της ανάγνωσης: Δυσκολίες στη μάθησή της
Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα
YΕισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία
Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας και μεθοδολογίας
Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην Ψυχοπαιδαγωγική
Στατιστική επαγωγική εφαρμοσμένη στην Ψυχοπαιδαγωγική
Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα
Ποιοτικές μέθοδοι της παιδαγωγικής έρευνας
Αξιολόγηση αναγνωστικών δεξιοτήτων
Αξιολόγηση δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου
Αξιολόγηση δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου

Γ. Τομέας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διδακτικής μεθοδολογίας & εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Σχολικά Εγχειρίδια
Αναλυτικά Προγράμματα
Αναλυτικό Πρόγραμμα και η Νέα Ευρώπη
Αφανές ή Λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σχολικά Εγχειρίδια
Αυτοαντίληψη: Τρόποι προσέγγισης, σπουδαιότητα, προοπτικές
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας
Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας στο νεοελληνικό δημοτικό σχολείο από το 1828 μέχρι το 1910
Θεωρίες και μοντέλα διδασκαλίας
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης
Εσωτερική διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και της μάθηση
Παγκόσμιες σπουδές
Διαθεματική προσέγγιση των αξιών
Το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο και οι ιδιαιτερότητές του
Διδακτική και εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη
Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Παραδοσιακά και σύγχρονα Ο-Α
Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης
Νέες Τεχνολογίες
Αναλυτικό πρόγραμμα και Υπερμέσα
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό
Πολυγραμματισμός/Συμβολικές αναπαραστάσεις, υπερμεσικά εργαλεία και διδακτικά σενάρια
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον (WorldWideWeb)
Τηλεμάθηση – Η εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου (Internet)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Ψηφιακά μέσα, κινούμενη εικόνα και εκπαιδευτική διαδικασία
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Η Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών
Η Αξιολόγηση της Διδασκαλίας
Η Αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος και των Σχολικών Βιβλίων
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα σχολείου
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών

Δ. Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών
Νεοελληνική Λογοτεχνία & Γλώσσα
Νεοελληνική ποίηση Ι
Νεοελληνική Ποίηση ΙΙ
Νεοελληνική Πεζογραφία Ι
Νεοελληνική Πεζογραφία ΙΙ
Παιδική Λογοτεχνία
Διδασκαλία κειμένων
Ελληνική Λαογραφία
Θεωρητική Γλωσσολογία
ΥΔιδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Γλωσσολογία και λογοτεχνικό κείμενο
Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου
H αντιμετώπιση της αγωγής του λόγου στην τάξη
Μεθοδολογία της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος
Εισαγωγή στην αφηγηματολογία
Συγκριτική Φιλολογία
Μυθολογία: Οι δομές δράσης – Τα πρόσωπα και οι πράξεις τους
Νεοελληνική Γραμματική
Διδακτική της Λογοτεχνίας ή Λογοτεχνία και Σχολείο
Παιδικό Βιβλίο: Κείμενο και αντικείμενο
Ιλιάδα και Οδύσεια: Μεταγραφές, μεταφράσεις και εικονογραφήσεις στο χώρο του παιδικού βιβλίου
Παιδικά βιβλία του καιρού μας
Ελληνική αρχαιότητα και παιδικό βιβλίο
Από την ανάγνωση στη σύνταξη μιας επιστημονικής εργασίας
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ
Φιλοσοφία & Θρησκευτική Παιδεία
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Ιστορία στη Φιλοσοφίας
Συστηματική Φιλοσοφία
Σπουδαστήριο Ιστορικού και Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Λόγου
Οι μεγάλες μη χριστιανικές θρησκείες
Ο Χριστιανισμός
Κοινωνιολογία της θρησκείας
Τα Θρησκευτικά στην εκπαίδευση
Κοινωνική Φιλοσοφία
Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Πολιτική Φιλοσοφία
Αισθητική Φιλοσοφία
Φιλοσοφία του πολιτισμού
Φιλοσοφία των φιλοσοφικών συστημάτων
Κλασική Φιλοσοφία
Φιλοσοφία του πρώτου Χριστιανισμού
Αισθητική, Μουσική & Φυσική Αγωγή Εικαστική Έκφραση του Παιδιού
Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και εφαρμογές
Εικαστική έκφραση του παιδιού: Γλυπτική και εφαρμογές
Ιστορία της Τέχνης
Κεραμική
Η αρχιτεκτονική συγκρότηση της μαγικής πόλης (μακέτα)
Χειροτεχνία Θεατρική Αγωγή του Παιδιού
Πρακτικές τέχνες του θεάτρου και θεωρία του δράματος.
Κουκλοθέατρο
Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό
Η σκηνοθεσία ως εφηρμοσμένη τέχνη
Θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο. Το θεατρικό παιγνίδι, η δραματοποίηση, ο αυτοσχεδιασμός
Η Θεατροπαιδαγωγική στο σχολικό επετειακό βίο Μουσική Αγωγή του Παιδιού
Εισαγωγή στη Μουσική
Μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα
Μουσική γνώση και δημιουργία Φυσική Αγωγή του Παιδιού
Φυσική αγωγή Ι
Φυσική αγωγή ΙΙ
Αγωγή Υγείας
Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής
Άσκηση και ψυχοπαιδαγωγική θεωρία Φυσικής Αγωγής
Η Σωματική Κίνηση στη Διαθεματική Διδασκαλία Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής
Μεθοδολογία της Αισθητικής Αγωγής
Κοινωνιολογία
ΥΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Παράδοση και κοινωνική αλλαγή
Μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς σε πρωτογενείς ομάδες
Κοινωνιολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας
Γεωγραφία
Μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο
Κοινωνιολογία της οικογένειας
Ιστορία
Μέθοδοι μελέτης της Ιστορίας
Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Βυζαντινή Ιστορία
Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Ιστορία της Κρήτης
Ιστορία της Ευρώπης
Παγκόσμια Ιστορία
Ε. Τομέας θετικών επιστημών
Μαθηματικά
Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών
Στοιχεία Λογικής και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών
Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική
Βασικές αλγεβρικές έννοιες
Βασικές έννοιες Γεωμετρίας και η διδακτική τους
Θέματα Ιστορίας & Επιστημολογίας των Μαθηματικών
Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου
Στοιχεία μαθηματικής ανάλυσης
Προμαθηματικές διαδικασίες και έννοιες και η διδακτική τους
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
Το μαθηματικό παιγνίδι στην σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών
Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες
Γη και Σύμπαν
Βασικές έννοιες Φυσικής
Η Φυσική σήμερα
Πειραματική Φυσική και Χημεία
Φυσική Γεωγραφία
Τεχνολογία και τεχνολογικές κατασκευές
Θέματα ιστορίας και επιστημολογίας της φυσικής
Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο
Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου
Γενική Βιολογία
Βιολογία του ανθρώπου (Ανθρώπινο σώμα)
Στοιχεία Οικολογίας: Οικοσυστήματα και προστασία του περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Εργαστήριο Κλασικής Φυσικής
Εργαστήριο Προχωρημένης Φυσικής
Πληροφορική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Το μάθημα της Πληροφορικής στο σχολείο
Οι υπολογιστές στη διδακτική των θετικών επιστημών
Γλώσσες προγραμματισμού
Βάσεις δεδομένων
Ηλεκτρονικό γραφείο
Τεχνολογία ανάπτυξης ιστοσελίδων
Σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Ξένες Γλώσσες
ΞΓΛ 10 Ξένη Γλώσσα Ι
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
Ξένη Γλώσσα ΙV
Σχολική Πρακτική ΣΠΑ
Σχολική Πρακτική Ι ΣΠΑ
Σχολική Πρακτική ΙΙ ΣΠΑ
Σχολική Πρακτική ΙΙΙ ΣΠΑ
Σχολική Πρακτική ΙV

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του ΠΤΔΕ οδηγούν στην απόκτηση:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής (Μ.Δ.Ε.Ε.Α) και
β) Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες Αγωγής (Δ.Δ.Ε.Α.)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.