Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Σήμερα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από επτά Τομείς.

Αυτοί είναι:

1) ο Τομέας των Δομικών Κατασκευών

2) ο Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων

3) ο Τομέας των Υδραυλικών Έργων

4) ο Τομέας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών

5) ο Τομέας της Γεωτεχνικής Μηχανικής

6) ο Τομέας της Μηχανικής και

7) ο Τομέας των Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που λειτουργούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι τρία.

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», που ανήκει στον Τομέα Δομικών Κατασκευών
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο Υδραυλική Μηχανική, που ανήκει στον Τομέα Υδραυλικών Έργων
  • Το Νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενοΟργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ.