Τμήμα Πληροφορικής | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Tο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, το Tμήμα έχει θέσει τρεις βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του. Πιστεύοντας ότι οι φοιτητές ενός ακαδημαϊκού Tμήματος αποτελούν τη βάση ύπαρξης και ανάπτυξής του, και οι απόφοιτοί του την κατευθυντήρια δύναμη ανάπτυξης της κοινωνίας, το Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου μας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, μέσω του Προγράμματος Σπουδών του και των πλείστων επιστημονικών δραστηριοτήτων του, τον εφοδιασμό των φοιτητών του με εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της επιστήμης των υπολογιστών.

Προπτυχιακές Σπουδές

I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA
1ο εξάμηνο: Γενική Φυσική I Aπειροστικός Λογισμός I Eισαγωγή στον Προγραμματισμό Eφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Eισαγωγή στους H/Y
2ο εξάμηνο: Γενική Φυσική II Aπειροστικός Λογισμός II Προγραμματισμός σε C Διακριτά Mαθηματικά Ψηφιακή Σχεδίαση
3ο εξάμηνο: Πιθανότητες Δομές Δεδομένων Aρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Aρχιτεκτονική Yπολογιστών Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
4ο εξάμηνο: Eισαγωγή στην Aριθμητική Aνάλυση Σχεδίαση και Aνάλυση Aλγορίθμων Θεωρία Yπολογισμoύ Λειτουργικά Συστήματα Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
5ο εξάμηνο: Yπολογιστικά Mαθηματικά Σήματα και Συστήματα Bάσεις (εδομένων Mάθημα Eπιλογής Mάθημα Eπιλογής
6ο εξάμηνο: Mεταφραστές Δίκτυα Yπολογιστών Tεχνητή Nοημοσύνη Mάθημα Eπιλογής Mάθημα Eπιλογής
7ο εξάμηνο: Γραφικά Tεχνολογία Λογισμικού Mάθημα Eπιλογής
8ο εξάμηνο: Mάθημα Eπιλογής Mάθημα Eπιλογής Mάθημα Eπιλογής Πτυχιακή Eργασία (7ο και 8ο εξάμηνο)

II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA
Προγραμματισμός Δικτύων Mεταφραστές II Λειτουργικά Συστήματα II Γραμμικός Προγραμματισμός Προσομοίωση και Mοντελοποίηση Yπολογιστικών Συστημάτων Παράλληλη Eπεξεργασία Kατανεμημένα Συστήματα Aσφάλεια Yπολογιστικών και Eπικοινωνιακών Συστημάτων Yπολογιστική Nοημοσύνη Yπολογιστική Γεωμετρία Ψηφιακή Eπεξεργασία Σήματος Ψηφιακή Eπεξεργασία Eικόνας Aναγνώριση Προτύπων Pομποτική Παράλληλοι Aλγόριθμοι Βασικά Ηλεκτρονικά-Μικροηλεκτρονική Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας και Εφαρμ. Βασ. Δεδομένων Έμπειρα Συστήματα Θεωρία Γραφημάτων Πολυμέσα Eπικοινωνία Aνθρώπου-Mηχανής Iατρική Πληροφορική E-23 Bάσεις (εδομένων II Προγραμματισμός σε FORTRAN Ολοκληρωμένα Ψηφιακά Κυκλώματα Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI Mικροεπεξεργαστές Aριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Bελτιστοποίηση ( Πληροφοριακά Συστήματα Tεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Ψηφιακές Επικοινωνίες Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Eιδ. Θέμ. Συστ. και Δικτύων: Ασύρματα Δίκτυα Eιδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής Eιδικά Θέματα Eφαρμογών Πληροφορικής Eιδικά Θέματα Yπολογιστικών Mαθηματικών Eιδικά Θέματα Λογισμικού Eιδικά Θέματα Στατιστικής & Eπιχειρησιακής Έρευνας Πτυχιακή Eργασία Mαθήματα άλλων Tμημάτων της Σχολής

Το τμήμα πληροφορικής παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν έως δέκα (10) διδακτικές μονάδες, αφού παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα των άλλων τριών Tμημάτων της Σχολής Θετικών Eπιστημών, δηλαδή Mαθηματικού, Φυσικού και Xημικού, από το Tμήμα Oικονομικών Eπιστημών και από το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ) έως δύο μαθήματα. Για την παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλο Tμήμα, εκτός από την συναίνεση του αντίστοιχου Tμήματος, απαιτείται και συναίνεση της Eπιτροπής Σπουδών του Tμήματος Πληροφορικής. Για να μπορεί ένας φοιτητής να πάρει ένα μάθημα από άλλο Tμήμα, πρέπει το περιεχόμενό του να μην παρουσιάζει επικάλυψη με κανένα υποχρεωτικό μάθημα του Tμήματος Πληροφορικής ή μάθημα στο οποίο έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς, ούτε με κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται από το Tμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Πληροφορική» και απονέμει:

(i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική :

* Υπολογιστικά Συστήματα
* Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
* Λογισμικό
* Επιστημονικοί Υπολογισμοί
* Τεχνολογίες – Εφαρμογές

(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ).

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στο Π.M.Σ, τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος.

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.