Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας, ενώ προσφέρονται από την πλειοψηφία των πλέον αναγνωρισμένων αντίστοιχων Οικονομικών Τμημάτων του εξωτερικού. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στοχεύει πάντοτε στο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέσα από τη διαρκή συζήτηση για την επικαιροποίηση και ανανέωση του προγράμματος σπουδών προσφέρονται στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις που τους είναι απαραίτητες για τη γρήγορη και απρόσκοπτη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα
Α΄ ΕΤΟΣ
1 ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους I
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι
Οικονομική Ιστορία
Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι

2ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Στατιστική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ
Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Β΄ ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Στατιστική ΙΙ
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι
Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Οικονομετρία Ι
Στατιστική ΙΙΙ
Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙV

Γ΄ ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία ΙΙ
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ
Δημόσια Οικονομική Ι
Βιομηχανική Οργάνωση Ι
6ο εξάμηνο
Οικονομετρία ΙΙΙ
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεων
Θεωρία Παιγνίων
Δημόσια Οικονομική ΙΙ Ι
στορία Οικονομικών Θεωριών ΙΙ

Δ΄ ΕΤΟΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα:

7ο εξάμηνο
Οικονομική Μεγέθυνση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

8ο εξάμηνο
Οικονομική Πολιτική
Διεθνές Εμπόριο
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και
Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας

Για τα υπόλοιπα 6 μαθήματα οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν:
7ο εξάμηνο Μαθηματική Στατιστική Λογιστική Ι Οικονομικά της Εργασίας Οικονομικά του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ Ειδικά θέματα Πολιτικής Οικονομίας Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας Ελληνική Οικονομία Τραπεζική Οικονομική Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Επιχειρηματικότητα
8ο εξάμηνο Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙV Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Λογιστική ΙΙ Περιφερειακή Αστική Οικονομική Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία Διεθνών Επενδύσεων Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων Νέα Οικονομία Οικονομικά της Υγείας Αξιολόγηση Λογιστικών Καταστάσεων Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να διαλέξουν και ένα από τα παρακάτω μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
7ο εξάμηνο Παιδαγωγοί και Παιδαγωγικά Ρεύματα (Τμήμα Φ.Π.Ψ.) Παιδαγωγική Ψυχολογία – Θεωρίες Μάθησης (Π.Τ.Δ.Ε.) Γενική Διδακτική ΙΙ (Π.Τ.Δ.Ε.)
8ο εξάμηνο Θεωρίες και Πράξη της Διδασκαλίας – Διδακτικές Εφαρμογές στο Σχολείο (Τμήμα Φ.Π.Ψ.) Γενική Διδακτική Ι (Π.Τ.Δ.Ε.)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική παρέχοντας δύο κατευθύνσεις : α) Οικονομική Ανάλυση και β) Χρηματοοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι καθώς επίσης και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες.

Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών την έχει ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού και η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.