Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Η αποστολή του ΤΜΣ,  είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η συστηματική μελέτη των θεμάτων: συγκριτικής γλωσσολογίας και δομή & εξέλιξη κυρίως των γλωσσών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της οικονομικής, νεότερης ιστορικής, πολιτικής ανάπτυξης, και των αρχαίων πολιτισμών μέσω ανασκαφικών δραστηριοτήτων, θεωρητικών προσεγγίσεων, και την εφαρμογή θετικών επιστημών με αρχαιομετρικές μεθόδους, των μεσογειακών χωρών μεταξύ τους αλλά και των σχέσεών τους με την Ελλάδα».

Η μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Οι στόχοι του ΤΜΣ είναι:

1) Η διεπιστημονικότητα,

2) Η γνώση & κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου,

3) Οι γλώσσες & η επικοινωνία στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και

4) Οι σύγχρονες τάσεις συνεργασίας & επικοινωνίας στη Μεσόγειο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του ΤΜΣ (εξάμηνα 1ο,2ο,3ο και 4ο) περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Στο τέλος του 2ου έτους σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα επιλέγουν μια από τρεις προσφερόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις

  • Κατεύθυνση διεθνών σχέσεων & οργανισμών
  • Κατεύθυνση αρχαιολογίας
  • Κατεύθυνση γλωσσολογίας της ΝΑ Μεσογείου

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» (Πρόγραμμα Σπουδών)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.