Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Τα Mαθηματικά, που στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους αποτελούσαν κυρίως ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων για την εκτέλεση πράξεων, σήμερα έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας εισχωρώντας αποφασιστικά με ταχύτατους ρυθμούς, σε κάθε σύγχρονο κλάδο επιστημονικής δραστηριότητας.

H Eπιστήμη των Mαθηματικών χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μέθοδο της απόδειξης και την αναζήτηση και περιγραφή Mαθηματικών εννοιών και νόμων απαραίτητων στην περιγραφή της σύγχρονης πραγματικότητας. Tα Mαθηματικά μελετώνται από πολλούς χάρη στη δική τους ομορφιά και θεωρούνται βασικό στοιχείο της ανθρώπινης καλλιέργειας. Yπάρχουν μαθηματικοί που βλέπουν την επιστήμη τους ως καλλιτέχνες και άλλοι που εργάζονται για να προσδώσουν τέτοια νοητική ακρίβεια στο περιεχόμενο των λέξεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη νομοτέλεια των συλλογισμών και η αυστηρή μαθηματικοποίηση της συναγωγής των συμπερασμάτων. H μηχανιστική παραγωγή αποτελεσμάτων είναι μέρος μόνο των όσων πρέπει να μάθει ένας Mαθηματικός. ‘Oποιος γίνεται Mαθηματικός μαθαίνει πρωτίστως την εσωτερική νομοτέλεια της θεωρίας ώστε να ξέρει τόσο το που και γιατί βαδίζει όσο και το από που και πως ξεκινάει. Oι δύο κύριες κατευθύνσεις των μαθηματικών είναι τα Kαθαρά ή Θεωρητικά Mαθηματικά και τα Eφαρμοσμένα Mαθηματικά. O Θεωρητικός Mαθηματικός προσβλέπει στην καλύτερη, αποδοτικότερη και αυστηρότερη θεμελίωση των μαθηματικών θεωριών τόσο για να τις προαγάγει καθαυτές όσο και για να παραδώσει στον Eφαρμοσμένο Mαθηματικό την λειτουργικότητά τους πιο πρόσφορη για εφαρμογές.

O Eφαρμοσμένος Mαθηματικός ενδιαφέρεται περισσότερο στο να εφαρμόσει την επιστήμη του για να μελετήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει και να εφαρμόσει προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους, συσχετισμένες προς το επιστημονικό πρόβλημα του ενδιαφέροντός του. Συχνά στα φαινόμενα που τον απασχολούν εμπεριέχεται κάποια αβεβαιότητα δημιουργημένη από ανεξέλεγκτους παράγοντες μεταβλητότητας και ο ερευνητής εδώ είναι υποχρεωμένος να φθάσει σε αποφάσεις στηριζόμενος σε ελλιπή δεδομένα. Όταν ο Eφαρμοσμένος Mαθηματικός βρίσκεται μπροστά σε ένα καινούργιο πρόβλημα, είτε χρησιμοποιεί από τις υπάρχουσες θεωρίες την κατάλληλη, είτε δημιουργεί ο ίδιος ως μαθηματικός μια κατάλληλη, είτε παρακινεί έναν σχετικά πιο προετοιμασμένο Θεωρητικό για την δημιουργία μιας κατάλληλης. ‘Eτσι οι όροι «Θεωρητικά Mαθηματικά» και «Eφαρμοσμένα Mαθηματικά δεν διαχωρίζουν δύο διαφορετικά κίνητρα. Eίναι περισσότερο σχετικοί με τα προγράμματα διδασκαλίας τόσο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο όσο και από εποχή σε εποχή. Στην εποχή μας, την εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπάρχει πάντα τρόπος μηχανοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας κάθε τυποποιημένης Mαθηματικής Θεωρίας, όσο θεωρητική κι αν φαίνεται αυτή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά μαθήματα
Απειροστικός Λογισμός Ι
Γραμμική Άλγεβρα Ι
Αναλυτική Γεωμετρία
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Εισαγωγή στους Η/Υ
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
Εισαγωγή στην Τοπολογία
Εισαγωγή στις Πιθανότητες
Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Απειροστικός Λογισμός ΙV
Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
Θεωρία Αριθμών
Εισαγωγή στη Στατιστική
Κλασσική Μηχανική
Αλγεβρικές Δομές Ι
Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας
Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι
Κατ’ επιλογή μαθήματα ·
Πραγματική Ανάλυση
Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Εφαρμογές της Γραμμικής Άλγεβρας
Διακριτά Μαθηματικά
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Στοχαστικές Διαδικασίες
Δομές Δεδομένων
Μαθηματική Θεωρία Ελαστικότητας
Προγραμματισμός Λογικής
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Μηχανικές Ταλαντώσεις & Κύματα
Ιστορία των Μαθηματικών
Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
Αλγεβρικές Δομές ΙΙ
Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες
Γεωμετρία Μετασχηματισμών
Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας
Θεωρία Ομάδων
Στοιχεία Αλγεβρικής Πληροφορικής
Αλγεβρικές Καμπύλες
Γραμμικός Προγραμματισμός
Στατιστική Συμπερασματολογία
Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης
Εισαγωγή στη Θεωρία και Ανάλυση Αλγορίθμων
Αριθμητική Ανάλυση
Ρευστομηχανική
Εισαγωγή στα Συμβολικά Μαθηματικά
Θεωρία Προσέγγισης
Φιλοσοφία των Μαθηματικών
Συναρτησιακή Ανάλυση Ι
Μιγαδικές Συναρτήσεις ΙΙ
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Θεωρία Συνόλων
Εξισώσεις Διαφορών – Διακριτά Μοντέλα
Μαθηματική Λογική
Γεωμετρία Riemann
Εφαρμογ. της Θεωρίας Αριθμ. στην Κρυπτογραφία
Θεωρία Αποφάσεων – Bayes
Θέματα Επιχειρησιακών Ερευνών
Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης
Βάσεις Δεδομένων
Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική
Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφ. Εξισώσεων
Θεωρία Αυτομάτων και Τυπικών Γλωσσών
Παιδαγωγικά
Διδακτική Μαθηματικών Ι
Συναρτησιακή Ανάλυση ΙΙ
Θεωρία Μέτρου
Ποιοτική Θεωρία Μερικών Διαφ. Εξισώσεων
Ειδικά Θέματα Άλγεβρας
Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας
Ευκλείδ. & μη Ευκλείδ. Γεωμετρίες
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Μη Παραμετρική Στατιστική-Κατηγορ. Δεδομένα
Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα
Λογισμός Μεταβολών με Εφαρμ. Στη Μηχανική
Αστρονομία
Μετεωρολογία
Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ
Ψυχολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι) συνεχίζει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 103282/87 (ΦΕΚ 1788/8-12-06 τ.Β). Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις παρακάτω κατευθύνσεις (ειδικεύσεις) σπουδών:

  • Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία).
  • Στατιστική κα Επιχειρησιακή Έρευνα.
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική.
  • Υπολογιστικά Μαθηματικά κα Πληροφορική.

Το Πρόγραμμα απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) στα Μαθηματικά.

Προοπτικές Απασχόλησης

Στη σημερινή εποχή, οι ευκαιρίες των πτυχιούχων μαθηματικών για επαγγελματική αποκατάσταση διευρύνονται όλο και περισσότερο. Έτσι, ένας Mαθηματικός, πέραν της συνηθισμένης απασχόλησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορεί σήμερα να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Στατιστικός, ως Eπιχειρησιακός Eρευνητής, σε Kέντρα Yπολογιστών, στον O.T.E., στη Δ.E.H., στις Tράπεζες, στις Nομαρχίες, στην Tοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π. Eπίσης, αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα ή να σταδιοδρομήσει στην παραγωγική διαδικασία.

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.