Τμήμα Κοινωνιολογίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 376/1989 (ΦΕΚ. 166/16.06.1989, τ. Α’), βάσει του οποίου δημιουργήθηκε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του όμως από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία του και στα πλαίσια της ενέργειας 2.2.2.β «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – Έργο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2001-2004)» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Τμήμα εξειδικεύεται στην Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία και την Εμπειρική Έρευνα, καθώς και την Πολιτική Κοινωνιολογία. Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχονται ολοκληρωμένοι κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση του νέου κοινωνιολόγου. Διδάσκονται, μεταξύ άλλων, Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας, Κοινωνιολογία των Πόλεων, Κοινωνιολογία της Εργασίας, Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνιολογία της Νεολαίας, Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, Κοινωνιο-πληροφορική και Στατιστική. Επίσης, Κοινωνιολογία των θεσμών και θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας διαθέτει σύγχρονη Τεχνολογική Υποδομή, παρέχοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, ενώ φροντίζει παράλληλα να εξασφαλίσει το κατάλληλο κτιριακό δυναμικό, που είναι απαραίτητο για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του λειτουργίες. Ταυτόχρονα, προωθεί την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης του Τμήματος, με τη βελτίωση της πολύγλωσσης εκπαίδευσης και της διεπιστημονικής και διαπολιτισμικής συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή
  • Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
  • Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Αιγαίου Πανεπιστημίου.