Τμήμα Φιλολογίας | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός του Τμήματος Φιλολογίας είναι να παράσχει στους φοιτητές του άρτια επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να τους καταστήσει ικανούς στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, αλλά και να τους προετοιμάσει επαρκώς για ενδεχόμενη ερευνητική σταδιοδρομία. Διδάσκονται η αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η λατινική γλώσσα και λογοτεχνία, η μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η θεωρία της λογοτεχνίας και η γενική και ιστορικο-συγκριτική γλωσσολογία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Χειμερινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Αττικοί ρήτορες, Αχαία ελληνική γλώσσα-Θεματογραφία Ι, Τραγωδία (Ευριπίδου, Εκάβη, Βάκχαι), Επική ποίηση (Ομήρου Ιλιάς, Ησιόδου Έργα), Φιλοσοφική Πεζογραφία (Πλάτωνος Πολιτεία, Πρωταγόρας), Λυρική Ποίηση (Ανθολογία), Τραγωδία (Αισχύλου Αγαμέμνων, Πέρσαι)

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:
Ελληνική λογοτεχνία των ρωμαϊκών χρόνων, Λουκιανού (πώς δει ιστορίαν συγγράφειν), Ομήρου Οδύσσεια, Αρχαία ελληνική μετρική, Εισαγωγή στην Παπυρολογία, Μυθολογία, Ανθολογία Παπυρικών κειμένων, Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία

Εαρινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά: Αρχαία ελληνική γλώσσα-Θεματογραφία ΙΙ, Τραγωδία (Σοφοκλέους Οιδίπους επί Κολωνώ, Ηλέκτρα), Κωμωδία (Αριστοφάνους Βάτραχοι, Νεφέλες), Ελληνιστική Ποίηση

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:
Ιστοριογραφία (Θουκυδίδης, Ηρόδοτος), Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία, Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα, Αριστοτέλους Φυσικά και Μετά τα φυσικά, Θρησκεία, Ελληνιστικό επίγραμμα, Αισχύλου Χοηφόροι, Σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος.

2. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Χειμερινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Ρητορεία ή Φιλοσοφική πεζογραφία (Κικέρωνος Β’ Φιλιππικός), Θεματογραφία, Λατινικό Μυθιστόρημα, Ποιητική ρωμαϊκή σάτιρα

Εαρινό Εξάμηνο
Λατινικό μυθιστόρημα, Ποιητική ρωμαϊκή σάτιρα, Λατινική Βιογραφία

Εαρινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Ιστοριογραφία (Σαλλούστιος), Βεργιλίου (Αινειάδα), Ελεγεία ή Λυρική Ποίηση ή τραγωδία, Κωμωδία (Πλαύτου Μέναιχμοι, Τερεντίου Ευνούχος)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά:
Βουκολική Ποίηση, Βεργιλίου Γεωργικά

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Χειμερινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Εισαγωγή στη νέα ελληνική λογοτεχνία Ι, Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, Ιστορία της λογοτεχνικής κριτικής, Αφηγηματολογία, Εισαγωγή στη μεταπολεμική ποίηση
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Νεοελληνική ποίηση-Ανάλυση κειμένων, Ιστορία του νεοελληνικού δεκαπεντασύλλαβου, Τα χρονικά της Ηπείρου 15ος-19ος αι., Το ποιητικό έργο του Κ. Παλαμά, Ο Γιοσέφ Ελιγιά και η γενιά του ’20, Ανδρέα Κάλβου: Η Λύρα-Τα Λυρικά-Ερμηνευτική προσέγγιση, Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση

Εαρινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Εισαγωγή στη νέα ελληνική λογοτεχνία ΙΙ, Νεοελληνικός διαφωτισμός, Νεοελληνική δραματουργία, Κ. Καβάφης, Ποιητική, Πεζογράφοι του Μεσοπολέμου

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά:
Η ποίηση του ’γγελου Σικελιανού, Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος, Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Πεζογραφία των ρομαντικών χρόνων, Γ. Ρίτσος: Η ποίηση ως μαρτυρία

2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Χειμερινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Λόγια βυζαντινή γραμματεία Ι, Δημώδης βυζαντινή λογοτεχνία Ι, Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι Ι

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:
Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος, Ο κλασικισμός της μέσης βυζαντινής περιόδου (8ος-11ος αιώνας), Σεμινάριο βυζαντινής φιλολογίας, Ελληνική παλαιογραφία

Εαρινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Λόγια Βυζαντινή Γραμματεία ΙΙ, Δημώδης βυζαντιν’η λογοτεχνία ΙΙ, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι ΙΙ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:
Βυζαντινή λογοτεχνία του 6ου και 7ου αιώνα, Γεννάδιος Σχολάριος, Σεμινάριο ελληνικής παλαιογραφίας

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Χειμερινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Εισαγωγή στη γλωσσολογία, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Εισαγωγή στην Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Νεοελληνική Διαλεκτολογία, Φωνολογία

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά:
Ιστορική γραμματική της ΑΕ: Μορφολογία, Ιστορία της Γλωσσολογίας, Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι, Μεθοδολογία της διαλεκτολογικής έρευνας

Εαρινό Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Ιστορική γραμματική της ΑΕ: Φωνολογία, Ιστορική γραμματική τησ Νέας Ελληνικής, Σημασιολογία, Μορφολογία

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά:
Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Ελληνιστική κοινή, Λειτουργική γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Ονοματολογία, Λεξικολογία, Μεσαιωνική και σύγχρονη ελληνική

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tο Πρόγραμμα απονέμει:

α) Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (MΔE) αντίστοιχο προς τις ειδικεύσεις του Tμήματος, δηλ. στην Kλασική Φιλολογία, τη Mεσαιωνική και Nέα Eλληνική Φιλολογία, και τη Γλωσσολογία, και

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.