Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα έχει ως αποστολή :
1. Την καλλιέργεια και προαγωγή της Διοίκησης των Επιχειρήσεων τόσο ως επιστήμης αλλά και ως συνόλου παραμέτρων για την κατάρτιση νέων επιστημόνων οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία σε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς ιστούς όπως ο χώρος των επιχειρήσεων.
2. Την διάχυση της επιχειρηματικής γνώσης και πρακτικής στην επιχειρηματική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής της Θράκης – Ανατολικής Μακεδονίας και των Βαλκανίων.
3. Την ανάπτυξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων.
4. Να συμβάλει στην εμπέδωση των επιχειρηματικών πρακτικών ως μεθόδου προσέγγισης στην διοίκηση των επιχειρήσεων.
5. Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού μηχανισμού αλλά και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τέσσερα έτη και οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα ή τα πρώτα δύο (2) έτη σπουδών αντιπροσωπεύουν την πρώτη φάση των προπτυχιακών σπουδών με τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Μετά το 2ο έτος σπουδών και αφού έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων κορμού, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει μια από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του τμήματος για την εξειδίκευση του πτυχίου του:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση)
  • Χρηματοοικονομική
  • Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΠΘ.