Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας | Παν. Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών διευρύνει το φάσμα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες:

  • Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και
  • Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιότοπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
Γενική Βιολογία Ι Γενική και Ανόργανος Χημεία Μαθηματικές μέθοδοι για Βιολογικές Επιστήμες Εισαγωγή στην Πληροφορική Οργανική Χημεία Ι: Υδρογονάνθρακες και Παράγωγα αυτών

2o ΕΞΑΜΗΝΟ
Γενική Βιολογία ΙI Oργανική Χημεία ΙΙ: Καρβονυλικές Ενώσεις και Βιομόρια Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες Στατιστικές Μέθοδοι για Βιολογικές Επιστήμες

3ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Ανατομία και Μορφολογία Φυτών Βιοχημεία Ι Ζωολογία Κυτταρική Βιολογία

4ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Αναπτυξιακή Βιολογία Βασική Γενετική Βιοχημεία ΙI Γενική Οικολογία Φυσιολογία Φυτών

5ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένη Οικολογία Μικροβιολογία Μοριακή Βιολογία Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων Φυσιολογία Ζώων Ι

6ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Ανοσολογία Βιοτεχνολογία Δομική Βιολογία Υδροβιολογία Φυσιολογία Ζώων II

7ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Βιοχημική Μηχανική Μοριακή Γενετική
Μαθήματα Επιλογής χειμερινών εξαμήνων (3 έως 5 από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής των χειμερινών εξαμήνων) (Βλ. πίνακα παρακάτω)

8ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Βιοπληροφορική Εξελικτική Βιολογία
Μαθήματα Επιλογής (3 έως 5 ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων) (Βλ. πίνακα παρακάτω)

9ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Επιλογής χειμερινών εξαμήνων (ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων που χρειάζονται από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής των χειμερινών εξαμήνων) (Βλ. πίνακα παρακάτω)

10ο ΕΞΆΜΗΝΟ
Πτυχιακή Εργασία

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
7ΟΥ & 9ΟΥ ΕΞΑΜΉΝΟΥ

Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα Διακυτταρική Επικοινωνία Διδακτική Φυσικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Χημεία (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) Ενζυμική και Μικροβιακή Τεχνολογία Εφαρμοσμένη Γενετική Επιχειρηματικότητα Ιστολογία Ιχθυολογία Κυτταρική Βιολογία Μικροβιακή Γενετική Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά Οικονομικά Περιβαλλοντική Τεχνολογία Μάθημα Επιλογής από άλλο Τμήμα

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 8ΟΥ ΕΞΑΜΉΝΟΥ
Βιολογία του Καρκίνου Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική Γενετική Μηχανική Θεωρία Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Φυτών και Μικροοργανισμών Μοριακή Νευροβιολογία Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών Περιβαλλοντική Χημεία Υδατοκαλλιέργειες
Μάθημα Επιλογής από άλλο Τμήμα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα δεν λειτουργεί ακόμη οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Η έναρξη Π.Μ.Σ. προβλέπεται να γίνει το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.2083/92 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Το Τμήμα συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.