Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | Παν. Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό την Εικαστική εκπαίδευση, την αισθητική αγωγή και την θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, την ανάπτυξη της κριτικής και έρευνας, μέσα από τις θεωρητικές και εργαστηριακές σπουδές των εικαστικών τεχνών, και με τελικό στόχο την εφαρμογή τους από τους πτυχιούχους σε εκπαιδευτικά πλαίσια, όπως καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του.

Προπτυχιακές Σπουδές

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΎ
Α’ ΕΞΆΜΗΝΟ:
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι Στοιχεία Οπτικής – Θεωρία Χρώματος – Φωτομετρία Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης Αισθητική Ι Εργαστήριο Ζωγραφικής Ι Εργαστήριο Γλυπτικής Ι Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία των Υπολογιστών Ξένη Γλώσσα
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΎ –
Β’ ΕΞΆΜΗΝΟ:

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΙΙ Αισθητική ΙΙ Εισαγωγή στις Σπουδές της Ιστορίας της Τέχνης Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών Εργαστήριο Ζωγραφικής ΙΙ Εργαστήριο Γλυπτικής ΙΙ Πληροφορική ΙΙ: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία των Υπολογιστών Ξένη Γλώσσα

ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ
Γ’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Η Τέχνη στον Μεσαίωνα Βυζαντινή Τέχνη Γεωμετρία στην Τέχνη Τέχνη και Θεωρία του Ψηφιακού Κόσμου Ι Εργαστήριο Χαρακτικής Ι Εργαστήριο Ζωγραφικής ΙΙΙ Εργαστήριο Γλυπτικής ΙΙΙ Ξένη Γλώσσα
Δ’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός Θεωρία της Τέχνης Ι Ψυχολογία της Τέχνης Τέχνη και Θεωρία του Ψηφιακού Κόσμου ΙΙ Εργαστήριο Χαρακτικής ΙI Εργαστήριο Ζωγραφικής ΙV Εργαστήριο Γλυπτικής ΙV Ξένη Γλώσσα
Ε’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του Μπαρόκ-Ροκοκό Θεωρία της Τέχνης ΙΙ Εργ. Εικαστικών Τεχνών (ΖωγραφικήV /Γλυπτική V/Χαρακτική III) Εργ. Φωτογραφίας Ι Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ος αι.) Τέχνη και Θεωρία του video Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Ζωγραφική) Ιστορία του Κινηματογράφου Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Τοιχογραφία Εικαστική Ανατομία Ψυχολογία της Αντίληψης Σατιρικό σκίτσο Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα / Κατεύθυνση
ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του 19ου Αιώνα Γενική Παιδαγωγική Εργ. Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική VI/Γλυπτική VI /Χαρακτική IV) Εργ. Φωτογραφίας ΙΙ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης Εγκαταστάσεις Ι Video: συστήματα και τεχνικές αναπαράστασης Λιθογραφία Ι Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Ζωγραφική) Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Θεωρία του κινηματογράφου Κινούμενο σχέδιο Γραφιστικές εφαρμογές Ψηφιακή Τέχνη και Ζωγραφική Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα / Κατεύθυνση
Z’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του 20ου Αιώνα Ι Διδακτική της Τέχνης Εργ. Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική VII/Γλυπτική VII /Χαρακτική V) Πολυμεσικές Εφαρμογές Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Εγκαταστάσεις ΙΙ Λιθογραφία ΙΙ Εργ. Φωτογραφίας ΙΙΙ Πτυχιακή Εργασία Ψυχολογία της αντίληψης Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Εικονογράφηση-Αφίσα Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο Πολιτιστικό και ιστορικό Ντοκιμαντέρ-Εθνολογικός Κινηματογράφος Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα/ Κατεύθυνση
Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του 20ου Αιώνα ΙΙ Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Εργ. Εικαστικών Τεχνών Εργ. Πολυμέσων Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Χαρακτική: νέες τεχνολογίες, μέσα και τεχνικές Εργ. Φωτογραφίας ΙV Σύγχρονες Μορφές Εικαστικών Τεχνών Πτυχιακή Εργασία Μορφή και Χρώμα Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Σκηνογραφία Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα/ Κατεύθυνση Εικονικό Μουσείο

ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΊΑΣ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ
Γ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
: Η Τέχνη στον Μεσαίωνα Βυζαντινή Τέχνη Γεωμετρία στην Τέχνη Τέχνη και Θεωρία του Ψηφιακού Κόσμου Ι Ιστορία και θεωρία της Λογοτεχνίας Ι Πολιτισμική Ιστορία της Ευρώπης Εργαστήριο Χαρακτικής Ι Ξένη Γλώσσα
Δ’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός Θεωρία της Τέχνης Ι Ψυχολογία της Τέχνης Ιστορία και θεωρία της Λογοτεχνίας ΙΙ Μεταβυζαντινή τέχνη Κοινωνική Ιστορία του νεοελληνικού κράτους Εργαστήριο Χαρακτικής ΙI Ξένη Γλώσσα
E’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του Μπαρόκ-Ροκοκό Θεωρία της Τέχνης ΙΙ Υλικός Πολιτισμός ( 18ος -20ος αι.) Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Φιλοσοφία της Τέχνης Συγκριτική Λογοτεχνία Ιστορία του Κινηματογράφου Εργ. Εικαστικών Τεχνών (ΖωγραφικήV /Γλυπτική V/Χαρακτική III) Εργ. Φωτογραφίας Ι Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Ισλαμική Τέχνη με έμφαση στην Οθωμανική Τέχνη Το Αρχαίο Θέατρο ως καλλιτεχνική πράξη Θέματα Βυζαντινής Τέχνης Σατιρικό σκίτσο Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα/ Κατεύθυνση
ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του 19ου Αιώνα Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης Γενική Παιδαγωγική Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Νεοελληνική Αρχιτεκτονική Θεωρία του Κινηματογράφου Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης Εργ.Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική VI / Γλυπτική VI /Χαρακτική IV) Εργ. Φωτογραφίας ΙΙ Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου Σημειολογία και Σημειωτική της Τέχνης Νεοελληνικό Θέατρο Κινούμενο σχέδιο Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα/ Κατεύθυνση
Z’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του 20ου Αιώνα Ι Διδακτική της Τέχνης Αρχαία Ελληνική Γλυπτική Μουσειολογία Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Θεωρία προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και έργων Τέχνης Λαϊκή τέχνη Πολυμεσικές Εφαρμογές Ψυχολογία της αντίληψης Πτυχιακή εργασία Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας Πολιτιστικό και ιστορικό Ντοκιμαντέρ-Εθνολογικός Κινηματογράφος Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα/ Κατεύθυνση
Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Η Τέχνη του 20ου Αιώνα ΙΙ Σύγχρονη Eλληνική Τέχνη Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική Ανθρωπολογία της Τέχνης Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (επιλογή 2 μαθημάτων) Σύγχρονη Θεωρία της Τέχνης Θέματα Φιλοσοφίας Θεωρία της Επικοινωνίας Πολιτισμική πολιτική και διαχείριση Πτυχιακή Εργασία Εργ. Πολυμέσων Ελεύθερης επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος) Μουσειοπαιδαγωγική θέματα Μουσειολογίας Εικονικό Μουσείο Μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα/ Κατεύθυνση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.