Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1986. Το πρόγραμμα σπουδών του έχει στόχο, όπως προαναφέρθηκε, να παρέχει τις βάσεις και τη μέθοδο που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών. Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, από την παιδαγωγική θεωρία και τις θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την κλινική και γνωστική ψυχολογία. Καλύπτει επίσης τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες, δίνοντας, όμως, έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας).

Τα υποχρεωτικά μαθήματα, που εκφράζουν την φιλοσοφία του Τμήματος κατανέμονται σε τέσσερις τομείς γνωστικών αντικειμένων:

  • Α΄ Ενότητα: Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες
  • Β΄ Ενότητα: Κοινωνικές – Ανθρωπιστικές Επιστήμες & η Διδακτική τους
  • Γ΄ Ενότητα: Θετικές Επιστήμες – Νέες Τεχνολογίες & η Διδακτική τους
  • Δ΄ Ενότητα: Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία – Λαογραφία & η Διδακτική τους

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών» (Φ.Ε.Κ. 863/27.06.2005), το οποίο οδηγεί σε:
Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και
Β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Προοπτικές Απασχόλησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Α/βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Στο πλαίσιο του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολό τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της Α/βάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων – εκτός Εκπαίδευσης – δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει η Α/βάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Παιδαγωγικού  Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.