Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να αναδείξει άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ιστορία στις Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού Ι Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις Γνωστικές Λειτουργίες Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία του παιδιού – Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διδακτικές Εφαρμογές Θεατρική Παιδεία Κοινωνική Ψυχολογία Θεωρία της Λογοτεχνίας Επιστήμη της Τέχνης και Εικαστικές Τέχνες Αγωγή Υγείας I Μύθος & Μυθολογία Διδακτική Μαθηματικών I Φιλοσοφία της Παιδείας Ι Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο Ι Προσχολική Παιδαγωγική– Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις Πληροφορική και Εκπαίδευση-Νέες Τεχνολογίες Παιδική Λογοτεχνία Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Διδασκαλία /Εφαρμογές Ι Διδασκαλία /Εφαρμογές ΙΙ

ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ


I. ΕΝΌΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Οργάνωση και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης I Προσχολική Παιδαγωγική – Διδακτικές προσεγγίσεις Κοινωνική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ανθρωπολογία

II. ΕΝΌΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ – ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ – ΥΓΕΊΑΣ
Ψυχοφυσιολογία I Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο Εκπαιδευτική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή Ψυχολογία Κινήτρων Στοιχεία Παιδιατρικής Συστημική θεώρηση της οικογένεια

III. ΕΝΌΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες Εισαγωγή στην Υπολογιστική Στατιστική Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ

IV. ΕΝΌΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ
Το διεθνές παραμύθι Νεοελληνική Μυθολογία Ιστορία Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού πολιτισμού ΙΙ Νεοελληνική Πεζογραφία Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας

V. ΕΝΌΤΗΤΑ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Μουσική Ι Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες Θεωρία και Πράξη Ζωγραφική Θεωρία και Πράξη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιά του ‘30) Δραματοποίηση- Θεατρική Έκφραση Ρυθμός και κίνηση Θεατρικό Παιχνίδι

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
Θεατρική Παιδεία και Πράξη Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ηθολογία – Βιολογία Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη μικρή Ιστορία Το μυθικό πλαίσιο της παραδοσιακής και σύγχρονης κοινωνίας Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών Θεμέλια Προμαθηματικών εννοιών Το γένος/ φύλο στην παιδική λογοτεχνία Νεοελληνική Ποίηση Παιδαγωγικές Θεωρίες του 20ού αιώνα Φιλοσοφία και Αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα Αίσωπος και Αισώπειοι Μύθοι Μουσειακή Εκπαίδευση Γνωστική Ψυχολογία Ι Παιδαγωγική Συμβουλευτική Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ I Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή Ιστορία της Φιλοσοφίας Μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Θεωρία και Πράξη Ρύπανση Περιβάλλοντος Ψυχοφυσιολογία II Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ Μουσική ΙV Γλώσσα και Κοινωνικές Διαδικασίες Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας Κουλτούρα και Κοινωνία Συμβουλευτική Γονέων Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά Οικονομία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτορύθμιση-Αυτορυθμιζόμενη μάθηση Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία Ψυχολογία Αποκλίνοντος Παιδιού Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ Αγωγή Υγείας ΙΙ Περιβαλλοντική Αγωγή Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών Διδακτική της γλώσσας Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο εκπαιδευτικό σύστημα

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.