Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Στην εποχή που το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας, μετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων και τη θεμελίωση εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών υποδομών, η ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α εξάμηνο:
Διακριτά Μαθηματικά Ι
Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μαθηματική Ανάλυση
Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού (Γλώσσα Προγραμματισμού C)
Φυσική I
Αγγλικά-1
B εξάμηνο
Γραμμική Άλγεβρα
Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ
Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού Ι (Γλώσσα Προγραμματισμού C++)
Πιθανότητες και Στατιστική
Στοιχεία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Φυσική ΙΙ
Αγγλικά-2
Γ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Διαφορικές Εξισώσεις
Δομές Δεδομένων
Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Γλώσσα Προγραμματισμού Java)
Στοχαστικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση
Αγγλικά-3
Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικά-1
Δ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Βάσεις Δεδομένων
Επικοινωνίες Υπολογιστών
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Λειτουργικά Συστήματα
Μάθημα Επιλογής
Γαλλικά-2
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μουσική
Ε εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Δίκτυα Υπολογιστών
Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ.
Σήματα και Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία Λογισμικού
Μάθημα Επιλογής
Γαλλικά-3
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Τέχνες και Αθλητισμός
Φύλο, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
ΣΤ εξάμηνο
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων
Θεωρία Υπολογισμού
Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων
Τηλεπικοινωνίες Ι
Ζ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Κατανεμημένα Συστήματα
Στοιχεία Ψηφιακών Κυκλωμάτων
Τηλεπικοινωνίες ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής
Αναγνώριση Προτύπων
Αξιοπιστία Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Διαχείριση Δικτύων
Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Εισαγωγή στο Περιβάλλον
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Θεωρία Πληροφορίας
Μεταγλωττιστές και Διερμηνευτές
Μικροεπεξεργαστές
Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL)
Γαλλικά (Προετοιμασία για DELF 2 / Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)
Η εξαμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαθήματα Επιλογής
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Επιστημονικός Υπολογισμός
Θεωρία Συστημάτων
Κρυπτογραφία
Μαθηματική Μοντελοποίηση
Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης
Οικονομικά Πληροφοριακών Συστημάτων
Πολιτική Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Πρακτική Άσκηση
Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL)
Θ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διπλωματική Εργασία
Αρχές Δικαίου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Μαθήματα Επιλογής
Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
Γλωσσική Τεχνολογία
Γραφικά
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
Εισαγωγή στην Κοινωνική Σκέψη Ι
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ι
Ηλεκτρονικές Διατάξεις Στερεάς Κατάστασης
Μεσισμικές Τεχνολογίες
Προσομοίωση Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών
Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Επιχειρηματικότητα
Ι εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διπλωματική Εργασία
Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Μαθήματα Επιλογής
Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
Ανάκτηση Πληροφορίας
Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών
Δορυφορικές Επικοινωνίες
Εισαγωγή στην Κοινωνική Σκέψη ΙΙ
Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική
Εφαρμοσμένη Ανάλυση ΙΙ
Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων
Μαθηματική Φυσική
Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική
Νομαδική Υπολογιστική
Παράλληλες και Κατανεμημένες Επεξεργασίες
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Πολυμέσα
Σεμινάριο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. κατατάσσονται σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις:

• Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,

• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηματών,

• Διαχείριση Πληροφορίας,

• Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, διαμέσου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απονέμει τους ακόλουθους τίτλους σπουδών:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων»,
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.