Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1975 ως δεύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη, οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι 40 στον αριθμό, φοιτητές του. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας με επιστημονικό προσωπικό κυρίως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρχισε να αποκτά τους πρώτους δικούς του καθηγητές. Έτσι το 1977 εξελέγησαν οι πρώτοι τακτικοί και έκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές για να φτάσει σήμερα να αριθμεί συνολικά 44 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σε διάφορες βαθμίδες. Αυτά πλαισιώνονται από 4 μέλη Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) και 38 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Αναλυτικότερα, τα μέλη ΔΕΠ κατανέμονται στις διάφορες βαθμίδες ως εξής: 10 Καθηγητές, 16 Αναπληρωτές Καθηγητές, 17 Επίκουροι Καθηγητές και 1 Λέκτορας. Από τα μέλη του ΕΔΠ, 3 είναι διορισμένα ως Επιστημονικοί Συνεργάτες και 1 ως Βοηθός. Τέλος, μεταξύ των μελών του ΕΤΕΠ υπάρχουν απόφοιτοι Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι απασχολούνται σε κατάλληλες θέσεις. Η συνεχής και αλματώδης διεύρυνση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη εξέλιξη στην εξειδίκευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, από το 1989 στο Τμήμα λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών, του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με επιμέρους κατευθύνσεις. Από το 1999 προστέθηκε και τρίτος κύκλος σπουδών, του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το 1993, με το προεδρικό διάταγμα 266 έγινε η μετονομασία του Τμήματος, από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), αναγνωρίζοντας και τυπικά την κατεύθυνση Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, την οποία το Τμήμα κάλυπτε και συνεχίζει να καλύπτει με τη διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη του Προγράμματος Σπουδών του. Το 2002, με το ΦΕΚ 903/17-7-2002 δημιουργήθηκε ο νέος Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών ο οποίος συμπληρώνει και ενισχύει την κατεύθυνση Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε 9 διδακτικά εξάμηνα, ενώ το τελευταίο, το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο πρόγραμμα σπουδών των πρώτων 5 εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και αναφέρεται ως Bασικός Kύκλος Σπουδών. Aπό το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπαίνουν στους Kύκλους Σπουδών Eξειδίκευσης δηλαδή επιλέγουν τον Kύκλο Σπουδών που θα ακολουθήσουν. Στο Tμήμα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών του Δ.Π.Θ. οι Kύκλοι Σπουδών Εξειδίκευσης είναι τρεις, ο κύκλος Σπουδών του Eνεργειακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού, ο κύκλος Σπουδών του Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και ο κύκλος Σπουδών του Tηλεπικοινωνιακού Hλεκτρολόγου Mηχανικού. Kατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου ανάλογα με τον κύκλο σπουδών, ο φοιτητής επιλέγει όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ακολουθώντας μια από τις δυνατές κατευθύνσεις που προσφέρονται στους κύκλους. Στην αρχή του 9ου εξαμήνου γίνεται και η επιλογή της Διπλωματικής Eργασίας, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του διπλώματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η οργανωμένη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 με αντικείμενο τη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Από το ακαδ. έτος 2000-2001 με νέα υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα απονομής και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι Τομείς ειδίκευσης για το Μ.Δ.Ε. είναι οι ακόλουθοι τρεις:

1. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
2. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, και
3. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ.