Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας | Παν/μιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Προπτυχιακές Σπουδές

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Α΄ Κύκλος (1ο-4ο εξάμηνο)

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη & Σύγχρονη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης ή Επιστημολογία Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών.

Β΄ Κύκλος (5ο-8ο εξάμηνο)
Ιστορία της Φιλοσοφίας Η προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Α΄ (Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Β΄ (Αρχαία Σοφιστική), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ΄ (Σωκράτης & Σωκρατικές Σχολές), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄ (Πλάτων & Αρχαία Ακαδημία), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε΄ (Αριστοτέλης & Αρχ. Περίπατος), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΣΤ΄ (Ελληνιστική Φιλοσοφία), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ζ΄, (Η Φιλοσοφία της ύστερης Αρχαιότητας ως τον 6ο αι. μ.Χ.), Ρωμαϊκή Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη & Σύγχρονη Φιλοσοφία, Σύγχρονη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφίες του Εξω-ευρωπαϊκού Χώρου. Συστηματική Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Οντολογία Μεταφυσική, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Επιστημολογία Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών, Λογική, Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Φύσης, Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία της Ιατρικής, Ηθική, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Ιστορίας, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Αισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας, Φιλοσοφική Ερμηνευτική, Φιλοσοφία της Θρησκείας, Επίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα (π.χ. Τεχνική Οικολογία κτλ.), Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Η Διάπλαση των Εκπαιδευτικών: από τη Συγκρότηση της Παράστασης στη ‘Φιλοτέχνησή’ της, Αναλυτικό Πρόγραμμα & Ιδεολογία, Κοινωνική Ανισότητα των Φύλων, Εκπαίδευση & Αγορά Εργασίας: Ρύθμιση & Απορύθμιση, Εκπαίδευση & Αξιολόγηση, Ο Προφορικός & Γραπτός Λόγος: Προβλήματα Διδασκαλίας & Αξιολόγηση στο Σχολείο, Διδασκαλία & Εκπαιδευτικοί, Τεχνικές Στατιστικής Ανάλυσης για την Παιδαγωγική & Ψυχολογική Έρευνα, Παιδαγωγοί & Παιδαγωγικά Ρεύματα, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, Θεωρίες της Κοινωνικοποίησης, Θεωρίες ΜάθησηςΚίνητρα, Μέθοδοι & Δυσχέρειες Μάθησης, Οργάνωση & Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Η Εκπαίδευση στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Πολιτική της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση, Εκπαίδευση & Κοινωνική Αναπαραγωγή στην Ελλάδα, Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο, Κοινωνιολογία του Σχολείου, Σχολική Αποτυχία & Εκπαιδευτικοί, Κοινωνική Ανισότητα των Φύλων, Θεωρίες των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Εκπαίδευση & Αγορά Εργασίας: Ρύθμιση & Απορύθμιση, Ο Προφορικός & Γραπτός Λόγος: Προβλήματα Διδασκαλίας & Αξιολόγηση στο Σχολείο, Διδασκαλία & Εκπαιδευτικοί, Διδακτική & Ιδεολογία, Οργάνωση & Διαχείριση της Σχολικής Τάξης, Θεωρίες Μάθησης Κίνητρα, Οργάνωση & Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Η Εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης & η Πολιτική της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Εκτίμηση της Επίδοσης των Μαθητών & του Διδακτικού ΄Εργου, Εκπαιδευτική Πολιτική & Εκπαιδευτικές Αλλαγές.

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Εισαγωγή στη Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΙΙ, Στατιστική Ι: Εισαγωγή στη Στατιστική & Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική ΙΙ: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας Εφαρμογές, Θεωρίες Προσωπικότητας, Γνωστική Ψυχολογία της Μάθησης, Ψυχοφυσιολογία Ι, Ψυχοφυσιολογία ΙΙ.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής:
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία, Στατιστική ΙΙΙ: Εφαρμογή στην Έρευνα. Κοινωνική Ψυχολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στη Κοινωνική Ψυχολογία, Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ψυχοκοινωνιολογία της Οικογένειας, Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία. Εξελικτική Ψυχολογία

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Εξελικτική Ψυχολογία Ι: Περιγεννητική Περίοδος, Ενδομήτρια ζωή & Βρεφική Ηλικία, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ: Προσχολική ηλικία, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙΙ: Σχολική Ηλικία, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙΙΙ: Εφηβεία

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής:
Πρώιμες Εμπειρίες: Επιρροές & Επιπτώσεις στην Αναπτυξιακή Πορεία. Κλινική Ψυχολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλινική Ψυχολογία Ι, Κλινική Ψυχολογία ΙΙ, Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής:
Σχολική Ψυχολογία Ι: Δυσκολίες Μάθησης, Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Δυσκολίες Προσαρμογής του Παιδιού & του Εφήβου στη Σχολική Κοινότητα, Ψυχολογικές Μετρήσεις.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Φιλοσοφίας

  • «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 το Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Τομέας Παιδαγωγικής) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο
  • Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκρίθηκε συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (Τομέας Ψυχολογίας) σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας (σύμφωνα με την αριθμ. 31364.Β7/27-3-2002 Υπουργική Απόφαση) με τίτλο: « Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και χρήση Νέας Τεχνολογίας στην αντιμετώπισή της» .

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.