Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να αναδείξει άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την Παιδαγωγική.

Προπτυχιακές Σπουδές

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές της, Θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου

Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγονται 3):
Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων, Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, Προσχολική Παιδαγωγική, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Γενική Διδακτική: Διδακτική Μεθοδολογία, Συγκριτική Παιδαγωγική, Διδακτική Επικοινωνία: Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση, Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων, Παιδαγωγικές Αλληλεπιδράσεις και Συγκρότηση Γνώσεων, Θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά δασκάλου

Επιλεγόμενα:
Η φιλοσοφία της παιδείας μέσα από τα κείμενα, Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας, Παρουσίαση Παιδαγωγικών Θεμάτων: Εκπαίδευση κίνητρα μάθησης και αξιολόγηση, Γενική Παιδαγωγική, Φιλοσοφία των εκπαιδευτικών συστημάτων, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία, Κανονισμικότητα και Πρότυπα στην Αγωγή, Θεωρίες Παιδείας, Μαθησιακή ετοιμότητα και σχολική επιτυχία, Διδακτικός Σχεδιασμός, Θεωρίες του Παιδικού Παιχνιδιού, Θεωρίες Διδασκαλίας, Παιδαγωγική των Μέσων

2. ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποχρεωτικά:
Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Δημιουργική Μάθηση, Μαθησιακές Δυσκολίες, Θεωρίες προσωπικότητας, Αναπτυξιακές αποκλίσεις: Νοητική ανεπάρκεια και ψυχοπαθολογία κατά την παιδική ηλικία

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλέγεται 1):
Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ, Ψυχολογική αξιολόγηση: Μέτρηση της νοημοσύνης και της προσωπικότητας, Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογική αξιολόγηση του παιδικού ιχνογραφήματος, Ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 3):
Ψυχολογία της υγείας, Νευροφυσιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Ψυχολογία και Επικοινωνία: Μη λεκτική Συμπεριφορά, Παθολογία λόγου των παιδιών, Τεχνικές Δημιουργικότητας

3. ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

Υποχρεωτικά:
Νεότερη και Σύγχρονη Νεοελληνική Λογοτεχνία, Θεωρία και Ιστορία του Παιδικού βιβλίου, Θεατρικό παιχνίδι, Τέχνη και Εικονογράφηση, Εισαγωγή στο Γραμματισμό

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλέγεται 1):
Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία-Ερμηνεία και μέθοδοι προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, Παιδικό βιβλίο: Κείμενο και αντικείμενο, Το παιδικό βιβλίο ως σημείο συνάντησης παιδιών-ενηλίκων, Ιλιάδα και Οδύσσεια: Μεταφράσεις-Διασκευές-Εικονογραφήσεις, Οι μεταμορφώσεις του Λογοτεχνικού κειμένου για παιδιά, Ο αυτοσχεδιασμός ως Παιδαγωγική Πράξη, Λογοτεχνία και σχολείο: Σημειώσεις για μια διδακτική της λογοτεχνίας και της γλώσσας, Λογοτεχνική Πρόσληψη και Εκπαίδευση, Θεωρία της Παιδικής Λογοτεχνίας

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 3):
Πρόσληψη ιστοριών από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, Η διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, Λογοτεχνία και γυναίκα, Αφήγηση στο σχολείο, Παιδικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό: Σχέση αντίθεσης ή εναρμόνισης, Σύνταξη επιστημονικής εργασίας, Θεωρία λογοτεχνίας (ενηλίκων), Θεατρική αγωγή, Η παιδαγωγική οπτική του μύθου, Τα δρώμενα των Ελλήνων

4. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά:
Κοινωνικοποίηση του παιδιού, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Διαμόρφωση του ρόλου του φύλου, Εκπαιδευτική Πολιτική, Οικονομικά και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλέγονται 2):
Αποκλίνουσα συμπεριφορά, Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της οικογένειας, Πολιτισμικά, Θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση, Πολιτική Θεωρία και Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Οικονομία της Εκπαίδευσης

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2):
Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης, Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων, Κοινωνικές Διαστάσεις της Αξιολόγησης στο Σχολείο, Πολιτική Παιδεία και Σχολείο: Το παράδειγμα των μειονοτήτων, Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Ιστορία του πολιτισμού, Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός, Περιβάλλον και Κοινωνία

5. ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΔΙ.Θ.Ε.ΝΕ.Τ.)

Υποχρεωτικά:
Διδακτική Μαθηματικών, Μαθηματικά στην πρώτη σχολική ηλικία, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών, Σχεδιασμός – Ανάπτυξη και Διαχείρηση Εκπ. Υλικού για τις Θ.Ε., Ανάπτυξη Εφαρμογών και Προϊόντων των ΥΠΕ για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλέγονται 2):
Βασικές Έννοιες Μαθηματικών, Μοντέλα ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών πολυμέσων, Διδακτική Στατιστικής και πιθανοτήτων, Συγκρότηση Εννοιολογικών αναπαραστάσεων στις Φυσικές επιστήμες, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού για τις θετικές επιστήμες, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση, Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση, Διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση θετικών επιστημών, Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Μηχανική και το Σχεδιασμό Προγραμμάτων

Επιλεγόμενα (επιλέγονται 3):
Ειδικά θέματα διδακτικής μαθηματικών, Θεωρίες επίλυσης προβλημάτων, Διδακτικές δραστηριότητες με γεωμετρικές έννοιες, Επικοινωνία στη μαθητική εκπαίδευση, Ιστορία-επιστημολογία Μαθηματικών, Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ, Εκπαίδευση και ΜΜΕ, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Θετικών επιστημών, Διδακτικά μοντέλα Φυσικών Επιστημών, Ιστορία-επιστημολογία Φυσικών επιστημών, Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δραστηριότητες μύησης στις Φυσικές Επιστήμες, Χρήση βασικών εφαρμογών των Η/Υ Ι, Χρήση βασικών εφαρμογών των Η/Υ ΙΙ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Α. Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο : «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό».

Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Β1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Γ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Ε. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ»

Ζ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
«ΨΥΧΟ−ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.