Τμήμα Χημικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το τμήμα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα στη διδασκαλία και έρευνα και κατατάσσεται μεταξύ των Τμημάτων Χημικής Μηχανικής παγκοσμίως. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αντιστοιχεί σε δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές περισσότερων από 50 επιστημονικών εργασιών ετησίως.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στεγάζεται σε κτήριο 5000 m2 και διαθέτει εξαιρετική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό και σε υπολογιστές, κατανεμημένη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω στενής συνεργασίας με διάφορα ευρωπαϊκά βιομηχανικά και ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα:

1o εξάμηνο
Αναλυτική Χημεία, Γενική & Ανόργανη Χημεία, Γραμμική Άλγεβρα, Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
Μαθηματικά Ι, Υπολογιστές & Αλγόριθμοι, Φυσική Ι, Εργαστήριο Υπολογιστικών Εφαρμογών

2ο εξάμηνο
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Εργαστήριο Φυσικής, Θερμοδυναμική Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ,Φιλοσοφία Επιστημών

3ο εξάμηνο
Επιστήμη Υλικών Ι, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Θερμοδυναμική ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙΙ, Προγραμ/σμός Η/Υ για Χημικούς Μηχανικούς, Φυσικοχημεία Ι

4ο εξάμηνο

Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Επιστήμη Υλικών ΙΙ, Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Θερμοδυναμική ΙΙΙ
Μαθηματικά IV, Φυσικοχημεία ΙΙ

5ο εξάμηνο

Επιστήμη Πολυμερών, Εργαστήριο Υλικών, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Μηχανική των Υλικών, Ρευστομηχανική, Τεχνικές Σχεδιάσεις & Μηχανουργικές Εφαρμογές

6ο εξάμηνο
Αριθμητική Ανάλυση, Δυναμική & Ρύθμιση Διεργασιών, Εργαστήριο Πολυμερών, Μεταφορά Θερμότητας, Χημικές Διεργασίες Ι

7ο εξάμηνο
Βιοχημικές Διεργασίες,Εργαστήριο Φυσικών Διεργασιών, Μεταφορά Μάζας,Φυσικές Διεργασίες Ι, Χημικές Διεργασίες ΙΙ

8 εξάμηνο
Εργαστήριο Χημικών & Βιοχημικών Διεργασιών, Σχεδιασμός Εργοστασίων, Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Φυσικές Διεργασίες ΙΙ, Άσκηση σε Βιομηχανία-Επιχειρήσεις

9ο εξάμηνο
Εργαστήριο Σχεδιασμού Εργοστασίων, Eτερογενής Kατάλυση, Ανάλυση & Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων, Βιομηχανικές Χημικές Τεχνολογίες, Ειδικά Κεφάλαια Ρευστομηχανικής, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας, Κεραμικά & Ανόργανα Συνδετικά Υλικά, Μαθηματικά Μοντέλα & Προσομοιωτές, Πρακτικές Εφαρμογές Λογισμικού, Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών, Ρύθμιση Διεργασιών, Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Χημεία & Φυσικοχημεία Πολυμερών

10ο εξάμηνο

Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Αιωρήματα & Γαλακτώματα, Ανάλυση & Σχεδιασμός Αντιδραστήρων, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Διεργασίες Παραγωγής Ηλεκτρονικών Υλικών, Δυναμική Συστημάτων, Επιστήμη Επιφανειών, Ηλεκτροχημικές Διεργασίες, Μεταλλουργία, Τεχνολογίες Προστασίας Υλικών, Φυσικοχημεία Στερεάς Κατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πάτρας του Πανεπιστημίου Πατρών.