Τμήμα Βιολογίας | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών.

Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε κτίριο 25000 m2 και διαθέτει σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό κατανεμημένη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. Επίσης, διαθέτει για τους φοιτητές του σύγχρονη βιβλιοθήκη, αίθουσα σεμιναρίων και υπολογιστικό κέντρο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Προπτυχιακές Σπουδές

(Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Αναπτυξιακή Βιολογία 2. Βιολογία Κυττάρου Ι 3. Βιολογία Κυττάρου ΙΙ 4. Βιοστατιστική 5. Βιοχημεία Ι 6. Βιοχημεία ΙΙ 7. Γενετική Ι 8. Γενετική ΙΙ 9. Γενική Χημεία 10. Εξέλιξη 11. Ζωολογία Ι 12. Ζωολογία ΙΙ 13. Ζωολογία ΙΙΙ 14. Μαθηματικά 15. Μικροβιολογία 16. Μοριακή Βιολογία Ι 17. Μοριακή Βιολογία ΙΙ 18. Μορφολογία Φυτών 19. Ξένη Γλώσσα 20. Οικολογία Ι 21. Οικολογία ΙΙ 22. Οργανική Χημεία 23. Συστηματική Βοτανική 24. Συστηματική Σπερματοφύτων 25. Φυσική 26. Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι 27. Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ 28. Φυσιολογία Φυτών

(Β.1) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Ανθρωπολογία** 2. Βιοηθική & Ηθική της Τεχνολογίας 3. Γεωβοτανική 4. Γνωστική Ψυχολογία * 5. Διδακτική της Βιολογίας * 6. Εδαφολογία 7. Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών * 8. Εισαγωγικά Μαθήματα Η/Υ 9. Εντομολογία 10. Εφαρμογές Η/Υ στη Βιολογία 11. Ζωογεωγραφία 12. Ηθολογία 13. Θαλάσσια Οικολογία 14. Ιχθυολογία 15. Νοητική και Κοινωνική Οικολογία * 16. Οικολογία της Βλάστησης 17. Οικοφυσιολογία Φυτών 18. Πανίδα της Ελλάδος 19. Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών 20. Ρύπανση Περιβάλλοντος 21. Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας 22. Υδατοκαλλιέργειες 23. Φιλοσοφία της Επιστήμης * 24. Φιλοσοφία της Ζωής και Περιβαλλοντική Ηθική * 25. Φυλογένεση Ανωτέρων Φυτών 26. Φυλογένεση Ζώων 27. Φυσιολογία Φυτικών Καλλιεργειών 28. Χαρτογράφηση – Τηλεπισκόπηση 29. Χλωρίδα της Ελλάδας 30. Διπλωματική Εργασία * Παιδαγωγικά μαθήματα

(Β.2) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
1. Ανοσοβιολογία 2. Βιοηθική & Ηθική της Τεχνολογίας 3. Βιοτεχνολογία 4. Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική 5. Γνωστική Ψυχολογία * 6. Διδακτική της Βιολογίας * 7. Βιοπληροφορική 8. Ειδικά Θέματα Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας 9. Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου 10. Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών * 11. Εισαγωγικά Μαθήματα Η/Υ 12. Εφαρμογές Η/Υ στη Βιολογία 13. Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία 14. Ιολογία 15. Κλινική Χημεία ** 16. Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων 17. Νευροβιολογία 18. Πειραματική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών 19. Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση 20. Ραδιοβιολογία 21. Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Διαφοροποίησης 22. Φιλοσοφία της Επιστήμης * 23. Φιλοσοφία της Ζωής και Περιβαλλοντική Ηθική * 24. Φυσικοχημεία 25. Φωτοσύνθεση 26. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 27. Διπλωματική Εργασία * Παιδαγωγικά μαθήματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Βιολογική Τεχνολογία
2. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

Συμμετοχή Τμήματος σε Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Το Τμήμα συμμετέχει επίσης στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ (Μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική)
  • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Μαζί με τα Τμήματα Φυσικής, Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής και Ιατρικής)
  • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μαζί με τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Παν. Ιωαννίνων και Βιολογίας του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης)

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.