Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αποτελεί το πρώτο τμήμα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία εδρεύει στη πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, Τρίπολη. Η νεοσύστατη Σχολή ιδρύθηκε το 2003 και αναμένεται να φιλοξενήσει μελλοντικά και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, όπως επίσης και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο στο Νομό Αρκαδίας, που να προάγει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης και Πολιτικής.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, καθώς και άλλα παρεμφερή γνωστικά πεδία όπως η αγροτική οικονομική, η οικονομική γεωγραφία και η περιφερειακή ανάπτυξη, η οικονομική των μεταφορών, ή η οικονομική του περιβάλλοντος. Μελλοντικά, θα μπορούν να επιλέγουν μαθήματα και από τα υπόλοιπα δύο τμήματα της Σχολής. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακές συνδέσεις, πρόσβαση σε βάσεις οικονομικών δεδομένων, εξειδικευμένη οικονομική βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

Σκοπός της τετραετούς φοίτησης είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας και να μετεξελιχθούν σε δυναμικές προσωπικότητες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η τετραετής φοίτηση δίνει, επίσης, τα εφόδια για την ομαλή συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα κύρους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε επίπεδο Μάστερ ή Διδακτορικού.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάµηνο
Εισαγωγη Στην Οικονομικη Επιστημη Ι, Οικονομικη Ιστορια, Εφαρμοσμενα Μαθηματικα Για Οικονομολογους I, Στατιστικη Ι, Εισαγωγη Στους Η/Υ, Αγγλικα Για Οικονομολογους Ι

2ο Εξάµηνο
Εισαγωγη Στην Οικονομικη Επιστημη ΙΙ, Στατιστικη ΙΙ, Λογιστικη Ι, Εφαρμοσμενα Μαθηματικα Για Οικονομολογους II, Αγγλικα Για Οικονομολογος ΙΙ

3ο Εξάµηνο
Μικροοικονομικη Θεωρια Ι, Μακροοικονομικη Θεωρια Ι, Χρηματοοικονομικη Αναλυση Ι, Οικονομετρια Ι, Λογιστικη ΙΙ

4ο Εξάµηνο
Μικροοικονομικη Θεωρια ΙΙ, Μακροοικονομικη Θεωρια ΙΙ, Οικονομετρια ΙΙ, Χρηματοοικονομικη Αναλυση ΙΙ, Μεθοδολογια Οικονομικης Επιστημης, Δημοσια Οικονομικη

5ο Εξάµηνο
Νομισματικη Θεωρια Και Πολιτικη, Οικονομικα Της ΕΕ, Μαθημα Κυκλου Μαθηματων, Μαθημα Κυκλου Μαθηματων

6ο Εξάµηνο
Διεθνης Οικονομικη, Εισαγωγη Στο Δικαιο, Μαθημα Κυκλου Μαθηματων, Μαθημα Κυκλου Μαθηματων

7ο Εξάµηνο
Οικονομικη Αναλυση Και Πολιτικη, Αγγλικα Για Οικονομολογους, Μαθημα Κυκλου Μαθηματων, Μαθημα Κυκλου Μαθηματων

8ο Εξάµηνο
Διπλωματικη Εργασια, Θεωριες Οικονομικης Αναπτυξης Και Πολιτικης, Μαθημα Επιλογης, Μαθημα Επιλογης

Κύκλος Μαθηµάτων
Περιφερειακή και Αστική Οικονοµική, Διεθνείς Νοµισµατικές Σχέσεις, Τρέχουσες Εξελίξεις στη Διεθνή και Εγχώρια Οικονοµία, Οικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ, Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης, Ποσοτικές Μέθοδοι Χρηµατοοικονοµικής και Οικονοµικής των Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο και Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονοµική Ολοκλήρωση, Εφαρµογές της Θεωρίας Παιγνίων, Διεθνές Εµπόριο και Ισοζύγιο Πληρωµών, Διεθνείς και Εγχώριες Επενδύσεις, Οικονοµική των Φυσικών Πόρων, Οικονοµική Γεωγραφία, Οικονοµικά της Τεχνολογίας, Αγροτική Οικονοµική, Διοίκηση Πιστωτικών Ιδρυµάτων, Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών, Καταστάσεων, Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα και Προϊόντα, Σταθερού Εισοδήµατος, Αµοιβαία Κεφάλαια και Θεσµικοί Επενδυτές, Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει, σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το Ε.Κ.Δ.Α.Α. του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Α., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» καθώς επίσης και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες.

Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών την έχει ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού και η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.